vantrung
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 156
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 4.00%
  • Chỉ số xã hội 25
  • Chỉ số đam mê 0.43
  • Thời gian tham gia 2 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có