harryhung
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 70
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
harryhung0 - 1 laban6
harryhung0 - 2 hoarung