hdmi2000
  • Hạng 77
  • Khiên ...
  • Ngọc 17,703
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 67.30%
  • Chỉ số xã hội 159
  • Chỉ số đam mê 8.43
  • Thời gian tham gia 2 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hdmi20007 - 2 cobebencuaso
hdmi20005 - 1 tungk3
hdmi20006 - 5 mikochan
hdmi20004 - 0 thuykieu
hdmi20004 - 4 chuotmom
hdmi20001 - 3 yoona
hdmi20002 - 0 bongo
hdmi20001 - 0 hienquan4
hdmi20003 - 0 bibi0101
hdmi20005 - 1 onlytrust
hdmi20005 - 2 huongkute
hdmi20005 - 1 hieula
hdmi20004 - 1 crystal
hdmi20006 - 2 huyluxz
hdmi20003 - 4 viphung
hdmi20000 - 3 thuytinhkhoc
hdmi20002 - 1 lyquoc
hdmi20002 - 2 khanhlucky97
hdmi20005 - 1 hanhphucvotan
hdmi20000 - 2 demonking
hdmi20001 - 0 taidt2410
hdmi20004 - 1 hieveryone
hdmi20001 - 0 leducnhan
hdmi20005 - 1 thythy2021
hdmi20002 - 0 thaonguyencafe
hdmi20003 - 0 sonyvaio99
hdmi20001 - 0 playcocaro
hdmi20002 - 0 trangnon
hdmi20007 - 3 tayphuongthatbai
hdmi20001 - 2 heokool
hdmi200012 - 3 carohcm
hdmi20006 - 0 chuotbobo
hdmi20001 - 1 paradol
hdmi20001 - 2 thuphuongle99
hdmi20001 - 0 anhkiet2k6
hdmi20008 - 4 dungnhinlai
hdmi20004 - 2 ngannguyen
hdmi20001 - 3 mrrua
hdmi20001 - 1 sieutron
hdmi20002 - 0 duyen10
hdmi20003 - 0 buonnhoem
hdmi20000 - 3 mavuong
hdmi20001 - 3 canho
hdmi20002 - 2 nguoivohinh
hdmi20002 - 1 shinken
hdmi20005 - 5 poseidon
hdmi20000 - 2 tamthuong262
hdmi20000 - 3 dau127
hdmi20003 - 1 comeback9x
hdmi20000 - 1 saosaysua
hdmi200017 - 11 hanalov1
hdmi20000 - 1 lejun
hdmi20000 - 1 meokitty
hdmi20003 - 0 yumkhin
hdmi20002 - 0 vnhello
hdmi20002 - 3 huski
hdmi20002 - 0 nhibuong
hdmi20001 - 2 moitapchoi
hdmi20006 - 0 mayakieu
hdmi20002 - 0 oxoxox
hdmi20002 - 0 trucmai
hdmi20004 - 0 caonhocodon
hdmi20003 - 3 gahapchao
hdmi20004 - 2 saobang
hdmi20002 - 0 lemaipa
hdmi20002 - 0 lovewinter
hdmi20003 - 0 lazytomcat
hdmi20006 - 2 ngocanhgalaxy
hdmi20005 - 2 teoteo
hdmi20003 - 5 jiji001
hdmi20003 - 0 yeunuoc22
hdmi20002 - 3 ngocluan
hdmi20003 - 0 tranhang07
hdmi20008 - 4 paduc
hdmi20002 - 0 thaomoc
hdmi20002 - 1 khiconjx
hdmi20002 - 4 chiukonoi
hdmi20005 - 3 serahwang
hdmi20002 - 5 thaibinhduong
hdmi20002 - 3 detutlong
hdmi20001 - 0 titus
hdmi200017 - 19 launchsite
hdmi20006 - 1 ekxanh
hdmi20001 - 2 matrancaro
hdmi20001 - 0 tycuhd63
hdmi20005 - 4 emdangicachly
hdmi20001 - 0 vietlong79
hdmi20006 - 6 sabo2412
hdmi20000 - 1 direcottr
hdmi20001 - 1 nhatvy2291
hdmi20000 - 2 quangmetro
hdmi20007 - 3 huynhbaobao
hdmi20001 - 1 son23
hdmi20002 - 0 aquadogkr1
hdmi20009 - 3 kidboy
hdmi20000 - 2 kxhkxh
hdmi20005 - 1 phuongkarry
hdmi20005 - 2 tenshi
hdmi20005 - 0 hihi112
hdmi20002 - 1 luckyboy01