hdmi2000
  • Hạng 1
  • Ngọc 3,738,385
  • Khiên 1
  • Tỉ lệ thắng 78.95%
  • Chỉ số xã hội 418
  • Chỉ số đam mê 3.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hdmi200013 - 7 duyen10
hdmi200013 - 3 mailady
hdmi20009 - 1 chuotbobo
hdmi200011 - 1 thythy2021
hdmi200011 - 2 alphax
hdmi20008 - 2 tralacmi
hdmi200010 - 2 phongca
hdmi20009 - 7 heolovemusic
hdmi200021 - 13 nhocyeusky
hdmi200012 - 6 xuanthupro
hdmi20004 - 1 congtrinh
hdmi20005 - 1 michnhi
hdmi200010 - 5 dragon
hdmi200011 - 3 happy123
hdmi20007 - 5 vuongkhanh
hdmi200011 - 7 hannie
hdmi200011 - 4 vangbacdaquy
hdmi20007 - 0 lexuan22
hdmi200012 - 4 ngocanhgalaxy
hdmi20005 - 0 toxuanhoang
hdmi200020 - 2 krixi
hdmi200011 - 4 bangtam2312
hdmi20007 - 1 bibi0101
hdmi200016 - 8 trucmai
hdmi200013 - 8 mayakieu
hdmi200011 - 4 khanhlucky97
hdmi20005 - 0 lolovp
hdmi200015 - 2 lemaipa
hdmi200018 - 3 vnhello
hdmi20006 - 2 thuydung25
hdmi200015 - 12 thacoanxuong
hdmi20002 - 0 minhphamminh
hdmi200011 - 5 nagato
hdmi20008 - 3 btran2912
hdmi20007 - 8 phungtien
hdmi200018 - 8 dungtrieu
hdmi20002 - 6 xtungftu
hdmi200020 - 12 mrrua
hdmi200019 - 5 hanhphucvotan
hdmi200011 - 3 nakime3769
hdmi200018 - 4 tungk3
hdmi200020 - 6 jang80
hdmi200018 - 8 mynno
hdmi200023 - 10 paduc
hdmi20006 - 5 yoona
hdmi20005 - 1 peheo
hdmi20007 - 1 thaomoc
hdmi200018 - 6 kidboy
hdmi20007 - 1 vitsenpaii
hdmi20004 - 0 hieunien
hdmi20003 - 1 cumeo
hdmi200015 - 7 diquathoigian
hdmi20004 - 0 gecko88
hdmi20000 - 1 beteoteosg
hdmi200013 - 8 chuotmom
hdmi200011 - 3 sieutron
hdmi20007 - 3 nguoivohinh
hdmi20004 - 1 beyeupk
hdmi20007 - 0 changtraivotinh035
hdmi200014 - 5 nkocdethuong
hdmi200012 - 4 dolphin
hdmi200010 - 1 hoangphuc2040
hdmi200013 - 4 loclatoi
hdmi20002 - 4 ginsosad
hdmi200011 - 3 rocket290671
hdmi200018 - 10 viphung
hdmi20006 - 0 hoadongtien00
hdmi200011 - 7 osin2k
hdmi200015 - 3 nhimxu
hdmi20005 - 4 dannyvnn
hdmi20007 - 2 onlytrust
hdmi20000 - 3 phamphuhung
hdmi20006 - 0 vuamui
hdmi200010 - 2 titus
hdmi20003 - 1 bexinkk
hdmi20007 - 7 tieuling
hdmi20006 - 6 vnnguyendung
hdmi200010 - 4 quachdozz
hdmi20007 - 1 luke911
hdmi20009 - 2 huyluxz
hdmi20009 - 5 yukii
hdmi20005 - 3 phongnha
hdmi20006 - 3 toanluf
hdmi20004 - 3 lejun
hdmi20002 - 0 ninpro
hdmi200010 - 3 maruko
hdmi20005 - 2 aikhongsotui
hdmi20005 - 0 sujichan
hdmi20009 - 1 yoshida
hdmi20002 - 0 tuanlongtt
hdmi200012 - 5 hihi112
hdmi200011 - 5 hoangduy357
hdmi20005 - 1 binhphonui
hdmi20002 - 0 hoanganhoi
hdmi20002 - 2 quynhgiao
hdmi20007 - 1 phongyeu
hdmi20002 - 0 muaxuanden
hdmi20001 - 0 nganbali
hdmi20003 - 0 caochuyen94
hdmi20006 - 5 phameco