carimamamuda
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 120
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 17.39%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 0.50
  • Thời gian tham gia 2 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí