missnl
  • Hạng 68
  • Cấp bậc Cao cấp II
  • Ngọc 390
  • Tỉ lệ thắng 81.25%
  • Chỉ số xã hội 32
  • Chỉ số đam mê 15.60
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có