missnl
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,300
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 77.14%
  • Chỉ số xã hội 35
  • Chỉ số đam mê 6.58
  • Thời gian tham gia 3 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có