thanhphomuabay
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,580
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 86.21%
  • Chỉ số xã hội 29
  • Chỉ số đam mê 6.63
  • Thời gian tham gia 3 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có