thanhphomuabay
  • Hạng 111
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 192
  • Tỉ lệ thắng 83.33%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 10.50
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có