trungquan1602
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 9,030
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 91.84%
  • Chỉ số xã hội 49
  • Chỉ số đam mê 4.86
  • Thời gian tham gia 3 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có