trungquan1602
  • Hạng 40
  • Cấp bậc Siêu cấp I
  • Ngọc 853
  • Tỉ lệ thắng 91.30%
  • Chỉ số xã hội 46
  • Chỉ số đam mê 10.20
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có