dangnhungoclinh
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,440
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 44.90%
  • Chỉ số xã hội 49
  • Chỉ số đam mê 1.63
  • Thời gian tham gia 3 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có