choivuithoi
  • Hạng 82
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 268
  • Tỉ lệ thắng 75.00%
  • Chỉ số xã hội 40
  • Chỉ số đam mê 9.18
  • Thời gian tham gia 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có