matrancaro
  • Hạng 355
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 40
  • Tỉ lệ thắng 36.36%
  • Chỉ số xã hội 99
  • Chỉ số đam mê 24.18
  • Thời gian tham gia 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
matrancaro2 - 1 trailangthang
matrancaro0 - 2 chuotmom
matrancaro0 - 1 tuyetmuahe
matrancaro2 - 2 nhathaha
matrancaro4 - 4 thanhvan2021
matrancaro4 - 1 hoangphuc2040
matrancaro1 - 1 serahwang
matrancaro1 - 1 toxuanhoang
matrancaro3 - 1 gecko88
matrancaro0 - 1 yukii
matrancaro3 - 1 dannyvnn
matrancaro0 - 1 sieuga
matrancaro0 - 1 bingan
matrancaro0 - 2 arsenalfc96
matrancaro0 - 1 aiamcaro
matrancaro0 - 1 titus
matrancaro2 - 1 hochitrung
matrancaro0 - 3 huyyeurin
matrancaro9 - 7 thuyt1
matrancaro1 - 0 covid19
matrancaro0 - 2 cuibap00
matrancaro0 - 1 ov2nd
matrancaro0 - 2 sujichan
matrancaro1 - 2 cayruong
matrancaro0 - 1 nhabanbo
matrancaro0 - 1 yoona
matrancaro0 - 1 thuong95
matrancaro3 - 1 vnhello
matrancaro2 - 2 fanskytran
matrancaro2 - 3 trungboy
matrancaro0 - 2 phongyeu
matrancaro0 - 1 bon2k7
matrancaro1 - 2 concua4
matrancaro1 - 2 sabo2412
matrancaro0 - 1 boomx
matrancaro0 - 1 csm2021
matrancaro1 - 0 rockie
matrancaro0 - 2 bemuoi
matrancaro2 - 0 happy123
matrancaro2 - 0 maruko
matrancaro0 - 3 dangnhungoclinh
matrancaro5 - 1 nhatmai
matrancaro1 - 0 danhbnbnbnbnv
matrancaro3 - 1 mynno
matrancaro1 - 0 blackkk
matrancaro1 - 2 mjetran
matrancaro0 - 1 snsd930
matrancaro1 - 0 bibi0101
matrancaro2 - 3 anhxinloi
matrancaro1 - 1 nkocdethuong
matrancaro1 - 2 thutrang
matrancaro1 - 5 cuong97
matrancaro2 - 0 cuopbiensoh2o
matrancaro2 - 0 nhipcautre21
matrancaro2 - 1 vesau
matrancaro4 - 3 ampen
matrancaro0 - 2 junz2222
matrancaro0 - 3 quangquang
matrancaro2 - 1 hoadongtien00
matrancaro1 - 1 bapcaingoc
matrancaro4 - 5 nttthuy
matrancaro0 - 1 kinkunkon
matrancaro0 - 1 laban7
matrancaro0 - 1 thaomoc
matrancaro4 - 2 quachdozz
matrancaro1 - 0 supersen
matrancaro0 - 1 tieuholy
matrancaro3 - 1 hanalov1
matrancaro3 - 0 luke911
matrancaro2 - 3 cobebencuaso
matrancaro0 - 4 botran
matrancaro0 - 4 canho
matrancaro0 - 3 nhatvy2291
matrancaro0 - 4 choivuithoi
matrancaro0 - 1 duyen10
matrancaro0 - 1 thanhthao1004
matrancaro3 - 4 vientuong
matrancaro2 - 2 songgio
matrancaro1 - 3 crystal
matrancaro1 - 3 zippp
matrancaro2 - 1 matran2
matrancaro0 - 3 son23
matrancaro1 - 2 heoway
matrancaro2 - 0 gahapchao
matrancaro3 - 0 playcaro20
matrancaro2 - 0 monchangcheo
matrancaro0 - 2 chuotbobo
matrancaro3 - 1 kyhoi
matrancaro0 - 1 nhibuong
matrancaro1 - 0 ngoclu99
matrancaro1 - 0 gioheomay
matrancaro1 - 2 matran1
matrancaro1 - 1 longhung
matrancaro1 - 0 bemeocute
matrancaro3 - 1 tungk3
matrancaro2 - 1 thienthan999
matrancaro0 - 1 trucmai
matrancaro1 - 4 meokitty
matrancaro3 - 0 vichio