matrancaro
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 0
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 41.38%
  • Chỉ số xã hội 174
  • Chỉ số đam mê 10.97
  • Thời gian tham gia 3 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
matrancaro2 - 5 poseidon
matrancaro0 - 1 khiconjx
matrancaro1 - 0 trongdat28
matrancaro0 - 6 waifu207otaku
matrancaro1 - 1 lyquoc
matrancaro1 - 0 madfad
matrancaro0 - 2 ngang123
matrancaro8 - 3 gahapchao
matrancaro1 - 1 hatchback
matrancaro3 - 1 ngocsonhb
matrancaro2 - 2 qindy
matrancaro11 - 1 flash
matrancaro4 - 1 thienloi
matrancaro2 - 0 teoteo
matrancaro5 - 0 viphung
matrancaro11 - 3 huynhbaobao
matrancaro0 - 1 dongianlaso1
matrancaro5 - 0 thuytinhkhoc
matrancaro1 - 1 tinhthoixotxa
matrancaro18 - 0 thythy2021
matrancaro4 - 4 kyhoi
matrancaro0 - 5 jiji001
matrancaro1 - 7 bemuoi
matrancaro3 - 1 totoro
matrancaro2 - 0 tuanlongtt
matrancaro0 - 1 beba888
matrancaro9 - 4 chauky77
matrancaro3 - 1 mayakieu
matrancaro6 - 1 toanluf
matrancaro3 - 2 mavuong
matrancaro3 - 3 thaomoc
matrancaro5 - 3 nhibuong
matrancaro3 - 3 heoway
matrancaro4 - 1 luckystar
matrancaro0 - 1 trunghieu87
matrancaro1 - 2 saobang
matrancaro2 - 2 huemy
matrancaro6 - 4 hihi112
matrancaro7 - 5 quangmetro
matrancaro0 - 1 karamu
matrancaro2 - 2 yeunuoc22
matrancaro4 - 3 happykid76
matrancaro5 - 3 quachdozz
matrancaro7 - 9 crystal
matrancaro9 - 4 phuongkarry
matrancaro4 - 3 mikochan
matrancaro10 - 6 nhatmai
matrancaro0 - 1 trannhat
matrancaro7 - 4 vientuong
matrancaro0 - 1 ngocluan
matrancaro1 - 1 buonnhoem
matrancaro3 - 0 ozonevietnam
matrancaro1 - 1 dorabase
matrancaro0 - 1 ngocruby9x
matrancaro1 - 2 tahuy
matrancaro0 - 1 paduc
matrancaro2 - 4 trucmai
matrancaro4 - 0 thinpham
matrancaro13 - 7 thuyt1
matrancaro0 - 1 hoangduy357
matrancaro0 - 4 alphax
matrancaro4 - 1 ngocanhgalaxy
matrancaro0 - 2 husky
matrancaro5 - 1 jang80
matrancaro3 - 2 phongyeu
matrancaro4 - 1 yukii
matrancaro0 - 2 aconnongthon
matrancaro4 - 3 vnhello
matrancaro4 - 4 loclatoi
matrancaro2 - 1 hxmb26
matrancaro2 - 1 hdmi2000
matrancaro4 - 0 hades
matrancaro1 - 0 thuykieu
matrancaro2 - 0 pingpong
matrancaro1 - 1 eketao
matrancaro0 - 1 tieuyeutinh
matrancaro2 - 1 mrrua
matrancaro0 - 4 kxhkxh
matrancaro1 - 4 nhatvy2291
matrancaro0 - 1 phihung2021
matrancaro0 - 1 bexinkk
matrancaro1 - 2 hoarung
matrancaro0 - 2 cutibinhchau
matrancaro3 - 1 vesau
matrancaro5 - 4 ampen
matrancaro2 - 1 happy123
matrancaro2 - 2 tranhang07
matrancaro1 - 4 sabo2412
matrancaro1 - 2 xuanthupro
matrancaro2 - 6 meokitty
matrancaro0 - 1 lolovp
matrancaro3 - 2 gecko88
matrancaro1 - 3 cayruong
matrancaro1 - 2 lucky
matrancaro1 - 0 amini32
matrancaro0 - 2 thanvan
matrancaro1 - 2 chihiro
matrancaro0 - 1 thangchin
matrancaro2 - 1 trailangthang
matrancaro0 - 2 chuotmom