gatapchoi
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,720
  • Tỉ lệ thắng 60.61%
  • Chỉ số xã hội 33
  • Chỉ số đam mê 4.52
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có