matran1
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,260
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 71.43%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 2.10
  • Thời gian tham gia 3 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
matran10 - 3 gahapchao
matran120 - 2 nhatmai
matran11 - 1 gioheomay
matran12 - 1 matrancaro
matran110 - 0 hamynn
matran14 - 0 dietcovid
matran14 - 0 cry99