balong
  • Hạng 51
  • Cấp bậc Siêu cấp I
  • Ngọc 519
  • Tỉ lệ thắng 76.32%
  • Chỉ số xã hội 38
  • Chỉ số đam mê 14.17
  • Thời gian tham gia 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có