longhung
  • Hạng 69
  • Cấp bậc Cao cấp II
  • Ngọc 375
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 27
  • Chỉ số đam mê 8.50
  • Thời gian tham gia 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có