longhung
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 142
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 58.54%
  • Chỉ số xã hội 41
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 3 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có