crystal
  • Hạng ...
  • Ngọc 835
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.94%
  • Chỉ số xã hội 214
  • Chỉ số đam mê 1.53
  • Thời gian tham gia 6 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
crystal5 - 0 sthswrong
crystal1 - 0 linkkkk
crystal2 - 0 tinatina
crystal1 - 0 maddison
crystal0 - 1 tonngokhong9
crystal2 - 2 luke911
crystal6 - 2 bongbongmua12
crystal0 - 3 travahuong
crystal2 - 1 huyluxz
crystal2 - 1 liuhuy314
crystal2 - 0 nhatnopro
crystal0 - 6 saphia
crystal2 - 0 noenoo12345
crystal6 - 0 wwwhaha
crystal1 - 6 hieula
crystal2 - 0 asdsda
crystal4 - 5 hamynn
crystal1 - 7 hdmi2000
crystal1 - 1 lambien011
crystal1 - 0 pehihihi
crystal2 - 0 huynhquinh07
crystal0 - 2 anh3khia
crystal2 - 2 btran2912
crystal5 - 1 jinsam
crystal2 - 4 ngocruby9x
crystal10 - 0 kain98
crystal1 - 1 choichutchovui
crystal0 - 2 minhtoanwin
crystal0 - 9 nonameme
crystal1 - 0 lamquennha
crystal3 - 4 suthatchico1
crystal1 - 0 ptdboy
crystal1 - 4 lunguyencong
crystal10 - 1 diepruby2019
crystal3 - 0 haoidabet
crystal1 - 0 kimolbui986
crystal1 - 5 cocvang
crystal5 - 11 phuongkitty
crystal3 - 1 ahihihaha
crystal0 - 1 quachdozz
crystal4 - 0 lamthikho
crystal2 - 0 mihtu
crystal6 - 1 kieucnk
crystal1 - 5 carohcm
crystal1 - 0 luathachthihong
crystal1 - 2 haianthui
crystal3 - 14 lamcaro2
crystal22 - 7 simple00000
crystal0 - 1 lee16
crystal1 - 4 trumgomukoday
crystal3 - 4 lucatin
crystal0 - 3 cvhung17
crystal1 - 0 cacabigbrain
crystal1 - 0 sungirl
crystal23 - 0 cogk6
crystal1 - 1 bienho
crystal5 - 1 thuyhoa
crystal1 - 0 toilaerrr
crystal3 - 0 vungochuy
crystal2 - 0 amencong
crystal4 - 0 happyroom
crystal1 - 2 vuabip
crystal2 - 0 daoquangduy12345
crystal2 - 2 evanst
crystal1 - 1 kiopin17
crystal2 - 1 ivinciexpress
crystal6 - 2 giainghi11
crystal0 - 1 yephdith
crystal1 - 1 thusieudepgai
crystal1 - 0 takemichi
crystal3 - 1 serazs
crystal0 - 5 wibunotsimpttv2k7
crystal1 - 5 sonyvaio99
crystal1 - 2 halico
crystal10 - 5 baoasura
crystal2 - 0 chinnt2
crystal3 - 0 dongvu
crystal1 - 0 ngaltq1opsp02
crystal1 - 0 bestarenaofvalor
crystal1 - 3 nothing2fear
crystal4 - 2 sabo2412
crystal0 - 1 linhlucden
crystal0 - 2 manetg
crystal2 - 0 vobuky12
crystal0 - 2 nakime3769
crystal1 - 0 thuykien
crystal0 - 1 vietnamovernight
crystal3 - 5 cavodem
crystal2 - 1 nghiacaro
crystal3 - 0 xec19xx
crystal1 - 0 nhibuong
crystal1 - 2 nangcanhhoaroi
crystal0 - 3 hoangphihung
crystal3 - 4 alecharry91
crystal7 - 1 hihahuhu
crystal4 - 0 khoipham
crystal1 - 0 tuquyen22620
crystal1 - 0 minhpham
crystal5 - 0 tronglaigay
crystal1 - 0 kietpro223