crystal
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 806
  • Tỉ lệ thắng 62.37%
  • Chỉ số xã hội 93
  • Chỉ số đam mê 3.33
  • Thời gian tham gia 1 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
crystal1 - 4 hdmi2000
crystal1 - 0 vtvtvtv2022
crystal1 - 0 hanalov1
crystal0 - 8 yingying
crystal1 - 0 hieula
crystal1 - 0 sabo2412
crystal7 - 7 nuhondanhroi
crystal0 - 2 iamkevin79nhatrang
crystal1 - 4 dangkyqd
crystal2 - 0 hamynn
crystal2 - 1 btran2912
crystal1 - 0 vitsenpaii
crystal6 - 0 slay123
crystal0 - 3 voky88
crystal1 - 0 hellomthfuk
crystal1 - 0 poseidon
crystal1 - 1 tinhanh66
crystal0 - 1 thusieudepgai
crystal0 - 1 erial
crystal1 - 0 minhcaro
crystal0 - 2 covid19
crystal0 - 4 nangthuytinh
crystal1 - 2 rubikson
crystal0 - 2 launchsite
crystal1 - 0 lorenc2k5
crystal0 - 1 phuczelo
crystal0 - 9 lamcaro2
crystal2 - 1 ducatuan2020
crystal1 - 0 carohcm
crystal3 - 0 hongnhung96
crystal0 - 2 opponeo
crystal9 - 7 matrancaro
crystal1 - 0 yixinla99
crystal1 - 0 perhaps
crystal1 - 0 phamvo
crystal1 - 0 anhba00
crystal1 - 5 dau127
crystal0 - 1 hoangtuhieu95
crystal2 - 0 thuylien
crystal0 - 4 saobang
crystal0 - 1 hanpas
crystal7 - 13 ngang123
crystal1 - 0 nemprodk
crystal14 - 15 phihung2021
crystal1 - 0 tuss2009
crystal2 - 0 liencave
crystal4 - 0 nguyennhatminh
crystal2 - 0 tussp123
crystal0 - 6 cutibinhchau
crystal1 - 0 thiengon123
crystal2 - 0 ddum123
crystal6 - 3 letsgoled
crystal1 - 0 vuthai
crystal1 - 0 khachmankhien
crystal2 - 1 vantrung
crystal3 - 0 nicholas
crystal0 - 1 arsenalfc96
crystal1 - 0 son23
crystal4 - 1 bongbongmua12
crystal4 - 0 tien09
crystal2 - 0 toantiteo
crystal1 - 1 abcabcd
crystal7 - 1 unclepichu
crystal2 - 0 julliavan
crystal2 - 0 cuacua123
crystal1 - 1 tu8160
crystal2 - 0 dksdud
crystal3 - 0 hoa123456za
crystal3 - 0 xingchha
crystal1 - 1 quanglb2001
crystal3 - 0 ffffff
crystal2 - 1 chicken1
crystal0 - 1 huyyeurin
crystal3 - 0 raidam20
crystal2 - 0 rosie12
crystal1 - 0 tuilacoi1995
crystal0 - 2 fanskytran
crystal0 - 1 bemuoi
crystal7 - 4 diemcaro04999
crystal0 - 1 thesadboy1989
crystal1 - 0 huyennnn54188
crystal0 - 3 dungnhinlai
crystal0 - 2 linda
crystal2 - 0 duy230920
crystal0 - 1 bebi78543
crystal2 - 1 dangnhungoclinh
crystal1 - 0 trungquan1602
crystal1 - 0 ltb0506
crystal1 - 5 balong
crystal3 - 0 tanlamvtpt96
crystal2 - 1 whatever1234
crystal1 - 0 linh1996bmt
crystal6 - 0 hht252216