vietnamovernight
  • Hạng ...
  • Ngọc 563
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.10%
  • Chỉ số xã hội 248
  • Chỉ số đam mê 1.73
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vietnamovernight1 - 4 siro2012
vietnamovernight0 - 5 huongjep
vietnamovernight3 - 5 docuong
vietnamovernight4 - 3 canminhtu
vietnamovernight4 - 0 tricao5x
vietnamovernight3 - 2 cuncun
vietnamovernight1 - 3 silverfang
vietnamovernight8 - 17 thuykien
vietnamovernight18 - 18 hamynn
vietnamovernight15 - 9 crystal
vietnamovernight9 - 8 huyluxz
vietnamovernight8 - 0 trangxinhgai2k3
vietnamovernight1 - 8 phamphuhung
vietnamovernight1 - 1 gamelade199x
vietnamovernight21 - 17 luke911
vietnamovernight12 - 8 ngocruby9x
vietnamovernight1 - 0 luubang
vietnamovernight0 - 2 ellis
vietnamovernight0 - 2 ginsosad
vietnamovernight0 - 1 winxp
vietnamovernight7 - 0 khue1980s
vietnamovernight1 - 4 meohoang123
vietnamovernight2 - 0 nguyentlaw
vietnamovernight2 - 0 abcdefghlmn
vietnamovernight2 - 3 btran2912
vietnamovernight0 - 3 caroforfun99999
vietnamovernight7 - 5 qnhat1501
vietnamovernight2 - 0 huydangchoiloli
vietnamovernight1 - 1 at0p1xt
vietnamovernight2 - 0 minhnhatno1
vietnamovernight3 - 0 nonamed
vietnamovernight8 - 5 nhibuong
vietnamovernight5 - 0 sondinh
vietnamovernight0 - 12 chachacha
vietnamovernight1 - 6 sanbangtaca123
vietnamovernight2 - 6 tomcuamuc
vietnamovernight1 - 0 huyentran02010gsgs
vietnamovernight1 - 0 nightnina
vietnamovernight1 - 3 nganbali
vietnamovernight2 - 0 axedzprovip
vietnamovernight2 - 1 ngoclinhsaothuy
vietnamovernight3 - 0 hieucony123456
vietnamovernight2 - 0 mavis
vietnamovernight4 - 3 buhbuhlmaodakdak
vietnamovernight1 - 0 ngoctuyen25
vietnamovernight11 - 13 shinnijin
vietnamovernight6 - 0 truongthuy007
vietnamovernight5 - 10 cocvang
vietnamovernight2 - 0 herewegooo
vietnamovernight4 - 0 binhlon7b
vietnamovernight2 - 0 hoangducanh1102
vietnamovernight1 - 1 thuynganho
vietnamovernight1 - 0 winlee
vietnamovernight1 - 0 nguyenhien
vietnamovernight2 - 1 thanhngaho
vietnamovernight5 - 4 chumchum
vietnamovernight7 - 0 pmn9a3nvx
vietnamovernight0 - 4 damphucanh
vietnamovernight3 - 0 dktlevis
vietnamovernight32 - 2 uringuyen96
vietnamovernight1 - 1 bruno678
vietnamovernight1 - 0 hiepgadeptrai
vietnamovernight4 - 0 pakuda
vietnamovernight0 - 1 amazon
vietnamovernight1 - 13 hdmi2000
vietnamovernight3 - 8 duclioiu
vietnamovernight3 - 1 tkiet190569
vietnamovernight4 - 2 hieula
vietnamovernight5 - 4 koora
vietnamovernight1 - 0 luuhaphuong
vietnamovernight1 - 0 dongnghia119
vietnamovernight4 - 0 nhancuteosodach2311
vietnamovernight2 - 1 kingkhelang
vietnamovernight3 - 1 hanalov1
vietnamovernight1 - 8 lebaokhang
vietnamovernight0 - 1 binzzz98
vietnamovernight7 - 4 quanglb2001
vietnamovernight3 - 0 tieutubn310
vietnamovernight1 - 0 maddison
vietnamovernight6 - 1 sthswrong
vietnamovernight1 - 0 linkkkk
vietnamovernight0 - 1 tonngokhong9
vietnamovernight0 - 1 noodles
vietnamovernight14 - 0 bongbongmua12
vietnamovernight1 - 0 nlhkhanh
vietnamovernight3 - 0 kain98
vietnamovernight1 - 0 adadadadadad
vietnamovernight1 - 0 nhatnopro
vietnamovernight1 - 0 hoahoa99kt
vietnamovernight3 - 1 cameramttg
vietnamovernight7 - 0 jinsam
vietnamovernight0 - 10 phuongkitty
vietnamovernight0 - 1 doubar
vietnamovernight0 - 2 minhtoanwin
vietnamovernight3 - 2 suthatchico1
vietnamovernight3 - 10 lucatin
vietnamovernight1 - 0 ptdboy
vietnamovernight8 - 1 namvietkyvuong9999
vietnamovernight0 - 5 lamcaro2
vietnamovernight3 - 0 yuienyui