vietnamovernight
  • Hạng 329
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 1545
  • Tỉ lệ thắng 58.11%
  • Chỉ số xã hội 74
  • Chỉ số đam mê 1.80
  • Thời gian tham gia 1 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vietnamovernight12 - 0 bongbongmua12
vietnamovernight1 - 0 vtvtvtv2022
vietnamovernight1 - 2 waifu207otaku
vietnamovernight1 - 0 hamynn
vietnamovernight1 - 0 hieula
vietnamovernight1 - 0 luke911
vietnamovernight0 - 3 yingying
vietnamovernight4 - 7 dangkyqd
vietnamovernight2 - 0 letsgoled
vietnamovernight4 - 1 veeee0032
vietnamovernight4 - 0 phungzfd
vietnamovernight1 - 0 donkihote
vietnamovernight3 - 0 thusieudepgai
vietnamovernight2 - 2 suthatchico1
vietnamovernight0 - 1 quachdozz
vietnamovernight0 - 2 huyluxz
vietnamovernight1 - 0 ducminha01
vietnamovernight1 - 0 maibaonghi
vietnamovernight0 - 1 phuczelo
vietnamovernight0 - 3 lamcaro2
vietnamovernight1 - 0 hoavinhpq
vietnamovernight1 - 0 nhattann
vietnamovernight0 - 2 vutran
vietnamovernight8 - 1 tuongvd
vietnamovernight2 - 0 thuylien
vietnamovernight12 - 4 linhsongda
vietnamovernight2 - 0 tussp123
vietnamovernight1 - 3 arsenalfc96
vietnamovernight1 - 4 hdmi2000
vietnamovernight2 - 0 nguyennhatminh
vietnamovernight1 - 0 longbaylack1
vietnamovernight4 - 0 bonam
vietnamovernight1 - 1 sonbinnnnn
vietnamovernight2 - 1 trungvn
vietnamovernight4 - 0 minhpham
vietnamovernight2 - 0 saazas
vietnamovernight5 - 1 dainghiadn
vietnamovernight2 - 2 aquadogkr1
vietnamovernight1 - 0 hoangyen3981
vietnamovernight0 - 1 nhibuong
vietnamovernight1 - 1 launchsite
vietnamovernight1 - 1 okemen
vietnamovernight7 - 1 aaaaa
vietnamovernight2 - 4 embht
vietnamovernight3 - 1 playcaro20
vietnamovernight0 - 1 nganhuong
vietnamovernight1 - 1 hkhkhkhkh
vietnamovernight1 - 0 phatnoobee
vietnamovernight1 - 0 fanskytran
vietnamovernight6 - 0 xoai1123
vietnamovernight1 - 1 julliavan
vietnamovernight5 - 0 votinh111012
vietnamovernight6 - 1 tuilacoi1995
vietnamovernight1 - 5 covid19
vietnamovernight2 - 0 raidam20
vietnamovernight1 - 3 heavy123
vietnamovernight5 - 0 chimenhuka
vietnamovernight4 - 1 vittroi
vietnamovernight0 - 2 bemuoi
vietnamovernight3 - 0 khoa123vn
vietnamovernight0 - 1 nguyenhungthcsvts
vietnamovernight0 - 1 nhoem
vietnamovernight3 - 3 endlesslove
vietnamovernight4 - 1 thuyyy
vietnamovernight1 - 0 btran2912
vietnamovernight0 - 2 dungnhinlai
vietnamovernight1 - 1 thuydung
vietnamovernight3 - 0 whatever1234
vietnamovernight5 - 1 reyouready
vietnamovernight2 - 1 tanlamvtpt96
vietnamovernight0 - 4 phamphuhung
vietnamovernight3 - 0 lynhdiep
vietnamovernight1 - 1 oxoxox
vietnamovernight3 - 3 tu8160