btran2912
  • Hạng 127
  • Ngọc 1,179
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.83%
  • Chỉ số xã hội 188
  • Chỉ số đam mê 1.43
  • Thời gian tham gia 6 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
btran29120 - 1 ginsosad
btran29123 - 0 ngoczien
btran29121 - 0 dynha209
btran29122 - 4 lebaokhang
btran29129 - 0 yourmomahoe
btran29121 - 0 pooh8294
btran29121 - 0 tommi
btran29120 - 4 muaxuanden
btran29120 - 2 chucdo
btran29121 - 2 son23
btran29121 - 0 luungocbich3367
btran29123 - 0 ngoctin
btran29120 - 4 tomcuamuc
btran29125 - 1 hamynn
btran29121 - 0 nhatnopro
btran29121 - 0 wwwhaha
btran29123 - 2 vitsenpaii
btran29123 - 1 nakime3769
btran29124 - 2 hieula
btran29121 - 2 tungk3
btran29123 - 0 luke911
btran29122 - 0 thuymaria
btran29122 - 2 crystal
btran29121 - 0 huuthuong715
btran29122 - 2 ngocruby9x
btran29123 - 0 kingcarozzi
btran29120 - 4 koka262
btran29122 - 0 anhnamk94
btran29121 - 0 imnugget
btran29123 - 4 evanst
btran29121 - 0 honghahbvn
btran29122 - 0 choichutchovui
btran29121 - 13 phuongkitty
btran29121 - 3 nonameme
btran29125 - 0 nhanhlanrung
btran29123 - 0 ptdboy
btran29120 - 1 vivacoffee
btran29123 - 1 namvietkyvuong9999
btran29123 - 1 congvidai446
btran29121 - 0 binhyennhe
btran29120 - 3 nguyennhisopoor
btran29121 - 0 ahihihaha
btran29120 - 4 travahuong
btran29126 - 0 gangnobi1009
btran29123 - 0 julyg2
btran29120 - 1 trailangthang
btran291213 - 2 ngogiango
btran29129 - 6 veeee0032
btran29120 - 5 haianthui
btran29121 - 0 trumgomukoday
btran29124 - 1 liuhuy314
btran29124 - 1 trantunglam1112000
btran29127 - 1 qwwerqw21685
btran29122 - 0 levananh2001
btran29120 - 1 thuykien
btran29121 - 3 minhquan58
btran29123 - 0 duyemjiop112
btran29123 - 0 cogk6
btran29121 - 4 belen3
btran29123 - 1 thuyhoa
btran29123 - 0 toilaerrr
btran29124 - 0 ducdo
btran29121 - 1 carohcm
btran29121 - 0 happyroom
btran29125 - 1 thedang
btran29126 - 0 okemiu1
btran29123 - 2 drnbhmu888
btran29121 - 0 managerx1
btran29120 - 2 yephdith
btran29121 - 8 tranthuahoai
btran29122 - 0 huongduong
btran29120 - 2 lucatback
btran29122 - 1 serazs
btran29123 - 0 halico
btran29124 - 1 thaidinh
btran29125 - 0 dongvu
btran29121 - 0 ngaltq1opsp02
btran29121 - 1 bestarenaofvalor
btran29120 - 2 hocgomoku
btran29121 - 5 hocchoicaro
btran29121 - 0 giainghi11
btran29120 - 1 cavodem
btran29122 - 0 ledieu22803
btran29121 - 0 nghiacaro
btran29121 - 2 tinhlo
btran29121 - 2 wibunotsimpttv2k7
btran29123 - 0 anhthulo21
btran29123 - 7 thuykim7979
btran29122 - 0 thanhleee
btran29124 - 1 phamtungson1404
btran29122 - 0 kietpro223
btran29121 - 0 lucskyost
btran29125 - 3 heliosxyz
btran29121 - 0 baoboll12345
btran29121 - 0 viproprovip
btran29129 - 0 hiepkhach
btran29120 - 2 hieuga
btran29127 - 1 bongbongmua12
btran29122 - 0 talanhat
btran29121 - 0 haleduyanh