btran2912
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 714
  • Tỉ lệ thắng 58.67%
  • Chỉ số xã hội 75
  • Chỉ số đam mê 2.70
  • Thời gian tham gia 1 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
btran29123 - 0 bonam
btran29121 - 0 vtvtvtv2022
btran29120 - 1 vitsenpaii
btran29120 - 2 iamkevin79nhatrang
btran29122 - 0 hieula
btran29120 - 5 yingying
btran29124 - 0 tokyo
btran29121 - 9 dangkyqd
btran29121 - 2 crystal
btran291210 - 0 phamthithach
btran29123 - 1 black
btran29126 - 0 bongbongmua12
btran29121 - 4 corona
btran29123 - 0 khoaanh2k8
btran29122 - 0 kinzntn
btran29122 - 8 phuczelo
btran29122 - 0 hoavinhpq
btran29121 - 0 tayngang66
btran29122 - 0 maibaonghi
btran29121 - 6 waifu207otaku
btran29120 - 2 kocoten111
btran29121 - 9 opponeo
btran29121 - 0 phamvo
btran29121 - 15 robin
btran29121 - 0 giomuathu
btran29121 - 3 sanniee
btran29121 - 2 hxmb26
btran29120 - 1 karamu
btran29121 - 0 minhhuy1108
btran29122 - 0 nemprodk
btran29120 - 3 tayphuongthatbai
btran29120 - 2 sirqq
btran29128 - 7 hoangtuanemb
btran29121 - 3 conmuaphun
btran29123 - 0 hoangyen3981
btran29124 - 1 fgyrygftgyh
btran29120 - 3 danbienday
btran29126 - 0 playcaro20
btran29124 - 3 thchhng
btran29121 - 2 okbaby
btran29121 - 10 endlesslove
btran29120 - 1 nhibuong
btran29121 - 6 tuyetmuahe
btran29123 - 0 huongjep
btran29121 - 0 toantiteo
btran29121 - 0 soicute02
btran29122 - 0 linh1
btran29121 - 0 phudeptrai
btran29120 - 1 trungquan2k
btran29124 - 3 moibtchoi
btran29125 - 2 dksdud
btran29121 - 0 thuykieu
btran29121 - 0 lminhtrungdl
btran29120 - 2 a4toto
btran29121 - 0 chicken1
btran29128 - 2 khaimou
btran29120 - 2 gahapchao
btran29121 - 0 annaa99
btran29123 - 0 hoa123456za
btran29122 - 1 doanbalinh
btran29122 - 1 anhduong1
btran29123 - 0 amy133
btran29120 - 2 arsenalfc96
btran29121 - 3 longhung
btran29121 - 0 topazzz
btran29123 - 1 hdmi2000
btran29121 - 0 quanvovan
btran29123 - 0 tanloc16
btran29120 - 2 covid19
btran29121 - 1 gamevui
btran29120 - 1 vietnamovernight
btran291213 - 6 sabo2412
btran29121 - 0 thocgao
btran29121 - 2 diemcaro04999
btran29126 - 1 joyjoy