nakime3769
  • Hạng 154
  • Ngọc 1,026
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.45%
  • Chỉ số xã hội 246
  • Chỉ số đam mê 0.83
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nakime37697 - 0 sieuboss
nakime37690 - 2 muaxuanden
nakime37694 - 7 huongjep
nakime376913 - 12 vitsenpaii
nakime376914 - 2 ngocruby9x
nakime376914 - 17 liuhuy314
nakime376914 - 9 tungk3
nakime37693 - 8 trailangthang
nakime37692 - 0 nethonglinh
nakime376911 - 15 hieula
nakime37694 - 10 tranhang07
nakime37690 - 4 nganbali
nakime37693 - 16 newnewnew
nakime37691 - 0 phuongtuynen1230
nakime37690 - 1 winxp
nakime37690 - 1 khue1980s
nakime37690 - 1 lunox
nakime37697 - 6 btran2912
nakime37690 - 1 newbielok
nakime37692 - 0 abcdffd
nakime37694 - 7 cocvang
nakime37690 - 1 noithatcanhohanoi
nakime37695 - 0 noobvip2k8
nakime37691 - 0 kathylim937
nakime37693 - 0 sodaica09
nakime37692 - 0 laoetchuahe1711
nakime37692 - 0 letrunghieu
nakime37693 - 0 simthuy
nakime37698 - 0 qiquang
nakime37691 - 0 nhanlag
nakime37695 - 0 phongnguyenvu06
nakime37691 - 0 determinationvkthanh
nakime37692 - 0 thaiuumm
nakime37694 - 6 bachien2020
nakime37691 - 0 sabara2k7
nakime37693 - 7 caroforfun99999
nakime37699 - 5 nhatnhatsl
nakime37691 - 0 fhong
nakime37691 - 0 thiennhant257
nakime37690 - 1 vuabip
nakime37690 - 9 sanbangtaca123
nakime37692 - 1 onepiecehe
nakime37693 - 0 hahahahehu1233143
nakime37692 - 0 om123456789
nakime37691 - 0 hetten4231
nakime37691 - 5 hdmi2000
nakime37691 - 0 heritran
nakime37693 - 0 quoctrong1102
nakime37694 - 0 thanlapnickmoi1241
nakime37691 - 0 herewegooo
nakime37696 - 0 perfect9516
nakime37691 - 0 seadragon
nakime37691 - 4 phuongkarry
nakime37693 - 0 minsuki
nakime37691 - 0 huynhtridoan
nakime37699 - 0 anhnui
nakime37693 - 0 tranthikieuloan
nakime37694 - 1 sonhanoi
nakime37691 - 0 huyiq1234
nakime37694 - 0 bongbongmua12
nakime37695 - 0 taobikhung
nakime37692 - 0 chudanghien1234
nakime37690 - 2 tomcuamuc
nakime37691 - 0 hiep151205vn
nakime37690 - 2 thanhdhhp
nakime37692 - 0 nnonn
nakime37691 - 0 miminh85
nakime37691 - 0 anhtuanle146
nakime37690 - 1 sonccccc
nakime37691 - 0 kingkhelang
nakime37691 - 0 hamona
nakime37691 - 0 axtcaro
nakime37690 - 5 lebaokhang
nakime376911 - 4 quanglb2001
nakime37690 - 1 alienware
nakime37690 - 4 hamynn
nakime37693 - 6 travahuong
nakime37696 - 0 njhvuughbkn
nakime37692 - 0 nguyenvonglinh98796
nakime37690 - 31 phuongkitty
nakime37690 - 2 tranthuahoai
nakime37691 - 0 pehihihi
nakime37692 - 0 bomoanh123
nakime37693 - 0 maquygun
nakime37697 - 0 kingcarozzi
nakime37692 - 0 kiucoi98446
nakime37690 - 2 vivacoffee
nakime37693 - 10 lunguyencong
nakime37696 - 0 hungricih
nakime37692 - 1 jumponj147
nakime37693 - 0 quynhbexiu21
nakime37690 - 1 vietnamovernight
nakime37692 - 2 nguyennhisopoor
nakime37697 - 1 kain98
nakime37692 - 0 ngvietanh204
nakime37692 - 3 lolololo
nakime37692 - 0 cameratranhoa
nakime37691 - 0 hattoriheiji
nakime37696 - 0 doquangtrung
nakime37691 - 0 xmen117