vitsenpaii
  • Hạng ...
  • Ngọc 542
  • Tỉ lệ thắng 63.92%
  • Chỉ số xã hội 255
  • Chỉ số đam mê 0.37
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vitsenpaii20 - 20 trailangthang
vitsenpaii13 - 9 liuhuy314
vitsenpaii16 - 14 tungk3
vitsenpaii21 - 24 nakime3769
vitsenpaii2 - 18 beteoteosg
vitsenpaii12 - 12 hieula
vitsenpaii2 - 7 aikhongsotui
vitsenpaii1 - 3 laffa1e1
vitsenpaii10 - 1 nguyenquocdai
vitsenpaii0 - 3 thacoanxuong
vitsenpaii0 - 5 yephdith
vitsenpaii1 - 7 hdmi2000
vitsenpaii2 - 0 sakurajp
vitsenpaii14 - 0 hollanddd9822
vitsenpaii1 - 5 rocket290671
vitsenpaii12 - 8 tranhang07
vitsenpaii1 - 0 ngocdztukado
vitsenpaii1 - 0 jessnolimit07
vitsenpaii0 - 4 mrchipone
vitsenpaii1 - 0 dangkhoisg
vitsenpaii4 - 0 luukhanh
vitsenpaii1 - 0 laolonanca22
vitsenpaii0 - 3 docuong
vitsenpaii3 - 0 dieusao282007
vitsenpaii6 - 0 phuongpcx
vitsenpaii0 - 2 huongjep
vitsenpaii1 - 0 namsongo123
vitsenpaii1 - 0 s2quoc2k3
vitsenpaii0 - 1 ninjaloanthinh0
vitsenpaii2 - 0 quynhphutb
vitsenpaii4 - 3 phuongkarry
vitsenpaii3 - 0 hackermatrix
vitsenpaii2 - 6 winxp
vitsenpaii5 - 0 khue1980s
vitsenpaii3 - 9 newnewnew
vitsenpaii4 - 0 thanhland2709
vitsenpaii4 - 1 duonghienlanh
vitsenpaii1 - 1 dsuhdsudhsudhsuhds
vitsenpaii1 - 0 carmen123
vitsenpaii0 - 4 caroforfun99999
vitsenpaii5 - 2 carokid
vitsenpaii2 - 0 simthuy
vitsenpaii8 - 8 nganbali
vitsenpaii10 - 1 letrunghieu
vitsenpaii0 - 1 ellis
vitsenpaii7 - 0 shindolife
vitsenpaii6 - 11 nhatnhatsl
vitsenpaii1 - 0 beatcaro999
vitsenpaii3 - 0 phuongw
vitsenpaii0 - 1 sanbangtaca123
vitsenpaii1 - 0 dohoangphuc
vitsenpaii0 - 2 manhlamm
vitsenpaii4 - 14 hongkong1
vitsenpaii8 - 0 chauhuydiet
vitsenpaii2 - 1 rgnhgtgktmgkm
vitsenpaii2 - 0 om123456789
vitsenpaii0 - 1 chachacha
vitsenpaii0 - 2 sauminh
vitsenpaii15 - 1 quynhquynhquynnnh
vitsenpaii4 - 0 hoailinhh265
vitsenpaii2 - 1 gate786
vitsenpaii7 - 0 lkjbouin
vitsenpaii2 - 1 linhbede451
vitsenpaii2 - 0 nguyenthachson2020
vitsenpaii3 - 3 sabo2412
vitsenpaii5 - 0 dongtrinhryan2022
vitsenpaii2 - 8 cocvang
vitsenpaii0 - 1 chumchum
vitsenpaii1 - 0 ssrankss
vitsenpaii5 - 1 minsuki
vitsenpaii2 - 0 linhooo2
vitsenpaii2 - 1 luongbohung113
vitsenpaii1 - 0 ggez113
vitsenpaii9 - 0 anhnui
vitsenpaii4 - 0 kioutaka
vitsenpaii2 - 0 trantop1
vitsenpaii3 - 1 bongbongmua12
vitsenpaii1 - 0 midsommar
vitsenpaii0 - 2 muaxuanden
vitsenpaii2 - 0 giangphuthinh
vitsenpaii1 - 0 thuandepzai
vitsenpaii2 - 0 hiep151205vn
vitsenpaii1 - 2 khiconjx
vitsenpaii2 - 0 klnsdnsbfgb999999
vitsenpaii1 - 0 anhtuanle146
vitsenpaii2 - 4 btran2912
vitsenpaii0 - 2 hamynn
vitsenpaii2 - 1 thutoan10
vitsenpaii2 - 5 cobebencuaso
vitsenpaii0 - 1 tintindongnghia1708
vitsenpaii4 - 0 depgaigai
vitsenpaii0 - 1 dangcapodau
vitsenpaii3 - 3 anh3khia
vitsenpaii1 - 4 travahuong
vitsenpaii4 - 0 fergus
vitsenpaii1 - 0 bosotsuki2012
vitsenpaii1 - 1 njhvuughbkn
vitsenpaii2 - 21 phuongkitty
vitsenpaii1 - 0 toanpp113
vitsenpaii2 - 1 conket