vitsenpaii
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 925
  • Tỉ lệ thắng 58.11%
  • Chỉ số xã hội 74
  • Chỉ số đam mê 3.97
  • Thời gian tham gia 1 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vitsenpaii3 - 0 vtvtvtv2022
vitsenpaii0 - 1 byeyou
vitsenpaii3 - 0 veeee0032
vitsenpaii0 - 1 cobebencuaso
vitsenpaii1 - 0 btran2912
vitsenpaii0 - 1 tranhang07
vitsenpaii1 - 0 hieula
vitsenpaii1 - 0 liuhuy314
vitsenpaii0 - 2 yingying
vitsenpaii11 - 18 nuhondanhroi
vitsenpaii0 - 1 crystal
vitsenpaii0 - 1 black
vitsenpaii6 - 1 hienle1620
vitsenpaii5 - 7 haothao032
vitsenpaii2 - 1 buher
vitsenpaii2 - 0 vgxdgdxgg
vitsenpaii1 - 0 dungnhinlai
vitsenpaii0 - 1 erial
vitsenpaii4 - 7 cbtzz
vitsenpaii1 - 0 lynthfs23
vitsenpaii0 - 2 danbienday
vitsenpaii6 - 0 hongnhung96
vitsenpaii0 - 2 saobang
vitsenpaii0 - 4 jiji001
vitsenpaii9 - 9 acaroo1
vitsenpaii3 - 1 huanhoahong78
vitsenpaii7 - 0 ytr6gfb5r5f
vitsenpaii1 - 0 hoainhu
vitsenpaii0 - 2 toiyeuem
vitsenpaii4 - 0 choidep2021
vitsenpaii0 - 1 emdangicachly
vitsenpaii1 - 0 peekaboo
vitsenpaii2 - 0 tussp123
vitsenpaii1 - 0 thusieudepgai
vitsenpaii2 - 0 tien09
vitsenpaii0 - 1 tranminh90
vitsenpaii1 - 0 binhkimny
vitsenpaii3 - 0 bongbongmua12
vitsenpaii0 - 2 saphia
vitsenpaii1 - 1 sonbinnnnn
vitsenpaii6 - 0 nicholas
vitsenpaii1 - 1 khiconjx
vitsenpaii1 - 0 beyou123
vitsenpaii9 - 5 tungcaro
vitsenpaii0 - 3 kobitchoi2021
vitsenpaii2 - 1 waifu207otaku
vitsenpaii0 - 3 uizaaaaa
vitsenpaii1 - 6 tuyetmuahe
vitsenpaii10 - 3 cuacua123
vitsenpaii1 - 0 khachmankhien
vitsenpaii1 - 0 hoathanh
vitsenpaii2 - 1 playcaro20
vitsenpaii2 - 1 gahapchao
vitsenpaii2 - 1 hoa123456za
vitsenpaii1 - 0 vittroi
vitsenpaii1 - 0 chotkhok9x
vitsenpaii1 - 0 dksdud
vitsenpaii0 - 2 lovekr01
vitsenpaii2 - 0 namcora
vitsenpaii1 - 0 congthang912
vitsenpaii0 - 2 huyyeurin
vitsenpaii1 - 0 heavy123
vitsenpaii0 - 1 nhatmai
vitsenpaii0 - 1 arsenalfc96
vitsenpaii0 - 2 longhung
vitsenpaii1 - 5 balong
vitsenpaii2 - 0 kngoccccc16
vitsenpaii1 - 0 tu8160
vitsenpaii9 - 0 p4p5p6
vitsenpaii2 - 0 kimdoi04
vitsenpaii1 - 0 bebi78543
vitsenpaii0 - 2 sonnguyen
vitsenpaii0 - 2 trungquan1602
vitsenpaii3 - 0 iambee