vitsenpaii
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.22%
  • Chỉ số xã hội 232
  • Chỉ số đam mê 1.20
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vitsenpaii5 - 0 khue1980s
vitsenpaii3 - 9 newnewnew
vitsenpaii11 - 12 nakime3769
vitsenpaii9 - 9 tungk3
vitsenpaii1 - 5 winxp
vitsenpaii4 - 0 thanhland2709
vitsenpaii14 - 14 trailangthang
vitsenpaii4 - 2 phuongkarry
vitsenpaii4 - 1 duonghienlanh
vitsenpaii1 - 1 dsuhdsudhsudhsuhds
vitsenpaii5 - 2 hieula
vitsenpaii1 - 0 carmen123
vitsenpaii0 - 4 caroforfun99999
vitsenpaii8 - 7 tranhang07
vitsenpaii5 - 2 carokid
vitsenpaii2 - 0 simthuy
vitsenpaii8 - 8 nganbali
vitsenpaii10 - 1 letrunghieu
vitsenpaii10 - 8 liuhuy314
vitsenpaii0 - 1 ellis
vitsenpaii7 - 0 shindolife
vitsenpaii6 - 11 nhatnhatsl
vitsenpaii1 - 0 beatcaro999
vitsenpaii3 - 0 phuongw
vitsenpaii0 - 1 sanbangtaca123
vitsenpaii1 - 0 dohoangphuc
vitsenpaii0 - 2 manhlamm
vitsenpaii4 - 14 hongkong1
vitsenpaii8 - 0 chauhuydiet
vitsenpaii2 - 1 rgnhgtgktmgkm
vitsenpaii2 - 0 om123456789
vitsenpaii0 - 1 chachacha
vitsenpaii0 - 2 sauminh
vitsenpaii15 - 1 quynhquynhquynnnh
vitsenpaii1 - 5 hdmi2000
vitsenpaii4 - 0 hoailinhh265
vitsenpaii2 - 1 gate786
vitsenpaii7 - 0 lkjbouin
vitsenpaii2 - 1 linhbede451
vitsenpaii2 - 0 nguyenthachson2020
vitsenpaii3 - 3 sabo2412
vitsenpaii5 - 0 dongtrinhryan2022
vitsenpaii2 - 8 cocvang
vitsenpaii0 - 1 chumchum
vitsenpaii1 - 0 ssrankss
vitsenpaii5 - 1 minsuki
vitsenpaii2 - 0 linhooo2
vitsenpaii2 - 1 luongbohung113
vitsenpaii1 - 0 ggez113
vitsenpaii9 - 0 anhnui
vitsenpaii4 - 0 kioutaka
vitsenpaii2 - 0 trantop1
vitsenpaii3 - 1 bongbongmua12
vitsenpaii1 - 0 midsommar
vitsenpaii0 - 2 muaxuanden
vitsenpaii2 - 0 giangphuthinh
vitsenpaii1 - 0 thuandepzai
vitsenpaii2 - 0 hiep151205vn
vitsenpaii1 - 2 khiconjx
vitsenpaii2 - 0 klnsdnsbfgb999999
vitsenpaii1 - 0 anhtuanle146
vitsenpaii2 - 4 btran2912
vitsenpaii0 - 2 hamynn
vitsenpaii2 - 1 thutoan10
vitsenpaii2 - 5 cobebencuaso
vitsenpaii0 - 1 tintindongnghia1708
vitsenpaii4 - 0 depgaigai
vitsenpaii0 - 1 dangcapodau
vitsenpaii3 - 3 anh3khia
vitsenpaii1 - 4 travahuong
vitsenpaii4 - 0 fergus
vitsenpaii1 - 0 bosotsuki2012
vitsenpaii1 - 1 njhvuughbkn
vitsenpaii2 - 21 phuongkitty
vitsenpaii1 - 0 toanpp113
vitsenpaii2 - 1 conket
vitsenpaii1 - 0 tuongquan
vitsenpaii0 - 1 ngocruby9x
vitsenpaii3 - 1 lolololo
vitsenpaii2 - 0 ptdboy
vitsenpaii3 - 0 gjjjjjj5ujg755hj
vitsenpaii0 - 1 vivacoffee
vitsenpaii7 - 3 veeee0032
vitsenpaii12 - 0 tieumong
vitsenpaii4 - 0 occhovl
vitsenpaii8 - 0 wymc710
vitsenpaii5 - 8 ngocgiau04
vitsenpaii1 - 0 lamtqz113
vitsenpaii10 - 1 hayyyy
vitsenpaii2 - 0 vietanhvietanhh
vitsenpaii1 - 0 luathachthihong
vitsenpaii1 - 0 minhpham
vitsenpaii2 - 0 loannn
vitsenpaii2 - 0 nguyenthithuthao
vitsenpaii1 - 0 kiofrryo12
vitsenpaii1 - 0 skenly1212
vitsenpaii0 - 2 cvhung17
vitsenpaii1 - 0 thuyhc
vitsenpaii2 - 0 sonke
vitsenpaii1 - 0 levananh2001