vitsenpaii
  • Hạng ...
  • Ngọc 976
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.88%
  • Chỉ số xã hội 181
  • Chỉ số đam mê 1.20
  • Thời gian tham gia 6 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vitsenpaii7 - 3 liuhuy314
vitsenpaii3 - 4 trailangthang
vitsenpaii4 - 0 depgaigai
vitsenpaii2 - 2 nakime3769
vitsenpaii0 - 1 dangcapodau
vitsenpaii3 - 3 anh3khia
vitsenpaii1 - 4 travahuong
vitsenpaii4 - 0 fergus
vitsenpaii2 - 3 btran2912
vitsenpaii0 - 2 caroforfun99999
vitsenpaii1 - 0 bosotsuki2012
vitsenpaii1 - 1 njhvuughbkn
vitsenpaii0 - 1 hdmi2000
vitsenpaii2 - 21 phuongkitty
vitsenpaii1 - 0 toanpp113
vitsenpaii0 - 1 muaxuanden
vitsenpaii2 - 0 hieula
vitsenpaii2 - 1 conket
vitsenpaii1 - 3 cobebencuaso
vitsenpaii0 - 2 tungk3
vitsenpaii1 - 0 tuongquan
vitsenpaii0 - 1 hamynn
vitsenpaii0 - 1 ngocruby9x
vitsenpaii3 - 1 lolololo
vitsenpaii2 - 0 ptdboy
vitsenpaii3 - 0 gjjjjjj5ujg755hj
vitsenpaii0 - 1 vivacoffee
vitsenpaii7 - 3 veeee0032
vitsenpaii12 - 0 tieumong
vitsenpaii4 - 0 occhovl
vitsenpaii2 - 5 cocvang
vitsenpaii8 - 0 wymc710
vitsenpaii5 - 8 ngocgiau04
vitsenpaii1 - 0 lamtqz113
vitsenpaii10 - 1 hayyyy
vitsenpaii2 - 0 vietanhvietanhh
vitsenpaii1 - 0 luathachthihong
vitsenpaii1 - 0 minhpham
vitsenpaii2 - 0 loannn
vitsenpaii2 - 0 nguyenthithuthao
vitsenpaii1 - 0 kiofrryo12
vitsenpaii1 - 0 skenly1212
vitsenpaii3 - 1 tranhang07
vitsenpaii0 - 2 cvhung17
vitsenpaii1 - 0 thuyhc
vitsenpaii2 - 0 sonke
vitsenpaii1 - 0 levananh2001
vitsenpaii1 - 0 sungirl
vitsenpaii9 - 0 vanhh
vitsenpaii2 - 6 linda
vitsenpaii4 - 2 kakachieu030201
vitsenpaii5 - 0 nghiemduong
vitsenpaii1 - 0 hoangnam124ha
vitsenpaii1 - 0 jumioppoq1
vitsenpaii5 - 1 happyroom
vitsenpaii4 - 0 vergo2000
vitsenpaii2 - 0 daoquangduy12345
vitsenpaii2 - 0 thedang
vitsenpaii3 - 1 nunanu123
vitsenpaii3 - 1 skyloan12
vitsenpaii1 - 0 kiopin17
vitsenpaii0 - 2 evanst
vitsenpaii2 - 0 drnbhmu888
vitsenpaii0 - 1 thanhnguyenyma
vitsenpaii0 - 4 yephdith
vitsenpaii5 - 0 cuivanbap
vitsenpaii2 - 0 hiluuuunan
vitsenpaii2 - 0 soup22
vitsenpaii8 - 0 hacbaka
vitsenpaii2 - 2 sinbad
vitsenpaii7 - 2 tungduy7690
vitsenpaii1 - 0 karuizawa
vitsenpaii3 - 5 umsangc
vitsenpaii1 - 0 cahuvui
vitsenpaii1 - 0 cocuser
vitsenpaii1 - 6 hocgomoku
vitsenpaii0 - 1 hocchoicaro
vitsenpaii3 - 0 lekhuong22
vitsenpaii1 - 3 silverfang
vitsenpaii3 - 0 ledieu22803
vitsenpaii1 - 0 bikobochay
vitsenpaii1 - 2 botsieucap
vitsenpaii5 - 0 xec19xx
vitsenpaii2 - 0 curt123
vitsenpaii1 - 0 nghiacaro
vitsenpaii1 - 0 yukki2007
vitsenpaii0 - 1 gnahk
vitsenpaii4 - 11 alecharry91
vitsenpaii14 - 4 kiennguyen
vitsenpaii1 - 4 thuykieu
vitsenpaii2 - 0 wanojesuki
vitsenpaii2 - 0 hoadaomuaxuan
vitsenpaii4 - 0 kietpro223
vitsenpaii3 - 5 nguyenduyduc
vitsenpaii16 - 3 oniichanbaka
vitsenpaii3 - 0 viproprovip
vitsenpaii1 - 0 zower
vitsenpaii0 - 6 wibunotsimpttv2k7
vitsenpaii0 - 2 akirakun
vitsenpaii2 - 0 hunglk