gahapchao
  • Hạng 110
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 194
  • Tỉ lệ thắng 70.45%
  • Chỉ số xã hội 44
  • Chỉ số đam mê 8.69
  • Thời gian tham gia 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có