playcaro20
  • Hạng 183
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 95
  • Tỉ lệ thắng 5.00%
  • Chỉ số xã hội 80
  • Chỉ số đam mê 27.54
  • Thời gian tham gia 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
playcaro200 - 1 vitsenpaii
playcaro200 - 1 tranhang07
playcaro200 - 12 phuongkarry
playcaro204 - 1 congthang912
playcaro200 - 2 phongyeu
playcaro200 - 3 caonhocodon
playcaro200 - 2 bingan
playcaro200 - 3 dragon
playcaro200 - 2 hahaha33
playcaro201 - 5 tuliphalan
playcaro200 - 2 aiamcaro
playcaro200 - 2 flash
playcaro2018 - 13 cuacua123
playcaro200 - 2 sugar19
playcaro200 - 1 hihi112
playcaro200 - 1 builan0209
playcaro200 - 1 vichio
playcaro200 - 1 yumkhin
playcaro200 - 2 chuotbobo
playcaro201 - 1 lazytomcat
playcaro200 - 3 lanthanh
playcaro200 - 2 yukii
playcaro200 - 3 nhabanbo
playcaro200 - 4 diquathoigian
playcaro200 - 3 concua4
playcaro200 - 2 vitty
playcaro200 - 2 buomchua
playcaro200 - 1 krixi
playcaro200 - 1 forfun
playcaro200 - 2 cuopbiensoh2o
playcaro200 - 2 titus
playcaro200 - 2 anhhong9011
playcaro200 - 1 onlytrust
playcaro200 - 2 bexinkk
playcaro200 - 2 mynno
playcaro200 - 1 paradol
playcaro200 - 2 nhipcautre21
playcaro200 - 2 tieuholy
playcaro200 - 1 hoadongtien00
playcaro201 - 5 heokool
playcaro200 - 3 nhimxu
playcaro201 - 1 anhday024
playcaro200 - 2 ngocluan
playcaro200 - 3 duyen10
playcaro200 - 3 bangtam2312
playcaro200 - 2 osin2k
playcaro200 - 3 matrancaro
playcaro200 - 2 binhnhi
playcaro200 - 3 happykid76
playcaro200 - 10 kyhoi
playcaro201 - 6 nguyenhonganh
playcaro200 - 2 ozonevietnam
playcaro200 - 3 quachdozz
playcaro200 - 1 saosaysua
playcaro2010 - 5 sandra0336
playcaro200 - 1 liuhuy314
playcaro200 - 4 btran2912
playcaro200 - 1 cobebencuaso
playcaro200 - 2 cumeo
playcaro200 - 8 lejun
playcaro200 - 4 tahuuson
playcaro200 - 2 thuphuongle99
playcaro201 - 0 huynhbaobao
playcaro200 - 6 ngocdinh
playcaro200 - 7 canho
playcaro201 - 5 thaonguyencafe
playcaro200 - 10 nttthuy
playcaro201 - 21 giodaingan
playcaro201 - 5 lexuan22
playcaro200 - 12 hanalov1
playcaro202 - 8 hamynn
playcaro200 - 4 dksdud
playcaro201 - 10 tungk3
playcaro201 - 14 ekxanh
playcaro200 - 6 xuanthupro
playcaro200 - 14 chuotmom
playcaro200 - 8 thanhvan2021
playcaro200 - 2 gahapchao
playcaro200 - 4 frankho
playcaro201 - 14 trucmai