annaa99
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Ngọc 20691
  • Tỉ lệ thắng 13.33%
  • Chỉ số xã hội 45
  • Chỉ số đam mê 0.93
  • Thời gian tham gia 2 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có