rintohsaka
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 2656
  • Tỉ lệ thắng 32.43%
  • Chỉ số xã hội 37
  • Chỉ số đam mê 0.23
  • Thời gian tham gia 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có