trungboy
  • Hạng 44
  • Cấp bậc Siêu cấp I
  • Ngọc 648
  • Tỉ lệ thắng 68.89%
  • Chỉ số xã hội 45
  • Chỉ số đam mê 12.29
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có