trungboy
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 6,480
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 68.89%
  • Chỉ số xã hội 45
  • Chỉ số đam mê 3.03
  • Thời gian tham gia 3 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có