lenhhoxung
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 1900
  • Tỉ lệ thắng 67.50%
  • Chỉ số xã hội 40
  • Chỉ số đam mê 6.17
  • Thời gian tham gia 2 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có