hoangduy357
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 929
  • Tỉ lệ thắng 57.45%
  • Chỉ số xã hội 94
  • Chỉ số đam mê 3.10
  • Thời gian tham gia 2 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoangduy3571 - 0 zero123
hoangduy3571 - 0 pouralways
hoangduy3572 - 0 vtvtvtv2022
hoangduy3571 - 0 ez2kk88
hoangduy3570 - 1 husky0403
hoangduy3571 - 0 longdo456z
hoangduy35716 - 4 hungnvbrl
hoangduy3571 - 0 goodname123
hoangduy3572 - 0 xinchao
hoangduy3572 - 1 noname06
hoangduy3571 - 0 tran87438dsbjdsji
hoangduy3570 - 3 yingying
hoangduy3572 - 1 meokitty
hoangduy3570 - 1 myhangsg
hoangduy3570 - 1 nhathaha
hoangduy3570 - 1 hihi112
hoangduy3571 - 0 trunghieu87
hoangduy3571 - 0 badboy
hoangduy3571 - 3 saobang
hoangduy3570 - 2 black
hoangduy3574 - 0 notron
hoangduy3570 - 2 tayngang66
hoangduy3570 - 2 byeyou
hoangduy3573 - 4 choidep2021
hoangduy35713 - 2 wocovn
hoangduy3570 - 2 huemy
hoangduy3570 - 1 binhphonui
hoangduy3571 - 0 wandamaximoff
hoangduy3571 - 0 choiluon
hoangduy3572 - 0 taikhoan
hoangduy3573 - 0 hongnhung96
hoangduy3572 - 3 tivi010
hoangduy3571 - 0 hahavi2
hoangduy3573 - 1 direcottr
hoangduy3572 - 0 huongtran1508
hoangduy3571 - 1 opponeo
hoangduy3571 - 0 homaitrucmy
hoangduy3572 - 0 longbaylack1
hoangduy3570 - 3 waifu207otaku
hoangduy3571 - 0 matrancaro
hoangduy3576 - 0 vdgenj
hoangduy3571 - 1 minhbz2
hoangduy3572 - 0 lee16
hoangduy3574 - 0 ok1230ok
hoangduy3571 - 0 thiengon123
hoangduy3570 - 2 robin
hoangduy3571 - 0 nguyennhatminh
hoangduy3572 - 1 huanhoahong78
hoangduy3570 - 3 saphia
hoangduy3571 - 2 arsenalfc96
hoangduy3579 - 12 tungcaro
hoangduy3572 - 3 kentpham
hoangduy3572 - 1 githenay
hoangduy3570 - 1 lenhhoxung
hoangduy3574 - 0 amyvieene
hoangduy3574 - 0 minhbaoa01
hoangduy3570 - 3 nganhuong
hoangduy3574 - 2 socolakem
hoangduy3570 - 1 lamcaro2
hoangduy3570 - 7 tienphat363
hoangduy3571 - 1 bangbang13
hoangduy35710 - 16 hoangtugio010
hoangduy3570 - 10 uizaaaaa
hoangduy3571 - 0 huunhu
hoangduy3570 - 2 ionplus
hoangduy3571 - 4 sauminh
hoangduy3572 - 0 mintngoc
hoangduy3571 - 0 thienthansau
hoangduy3570 - 4 a4toto
hoangduy35710 - 0 tuankiet19062004
hoangduy3573 - 2 diemcaro04999
hoangduy3573 - 0 muaxuan123
hoangduy3570 - 1 endlesslove
hoangduy3571 - 0 kaito021
hoangduy3572 - 1 reyouready
hoangduy3573 - 2 thuyyy
hoangduy3573 - 0 lgbvn
hoangduy3572 - 24 haynoiloichiatay
hoangduy3571 - 0 bon2k7
hoangduy3576 - 1 minhduclx
hoangduy3570 - 1 chuotmom
hoangduy3572 - 3 dangky1lan
hoangduy3576 - 1 nghidichchanqua
hoangduy3572 - 0 nghia0305
hoangduy3571 - 0 hamy073
hoangduy3570 - 2 gahapchao
hoangduy3572 - 0 huydanh
hoangduy3571 - 4 sabo2412
hoangduy3570 - 1 giobay
hoangduy3571 - 1 oxoxox
hoangduy3571 - 2 dseav
hoangduy3574 - 0 nguyenthiphuonganh
hoangduy3574 - 3 khanhhuyen123
hoangduy3574 - 0 lan0828438683