builan0209
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.45%
  • Chỉ số xã hội 238
  • Chỉ số đam mê 1.17
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
builan020921 - 13 nhathaha
builan02091 - 0 ngavu0964435935
builan02093 - 11 aikhongsotui
builan020911 - 7 yumkhin
builan02090 - 4 rocket290671
builan020919 - 25 vichio
builan020917 - 11 meokitty
builan020917 - 14 dorabase
builan02092 - 0 hdnm020799
builan02091 - 0 ngocchau2022
builan020917 - 19 binhphonui
builan02094 - 2 docuong
builan02094 - 1 chuyendk
builan02094 - 0 zplayertset
builan02092 - 0 sakurajp
builan02093 - 4 hoangduy357
builan02093 - 0 caochuyen94
builan02096 - 0 colagi12981
builan02091 - 4 quynhgiao
builan02091 - 3 winxp
builan02091 - 0 minhtrongbest
builan02090 - 3 muaxuanden
builan02090 - 2 huongjep
builan02092 - 0 tuyennv10021986
builan020911 - 2 ddddggg12
builan02091 - 0 thanhtrungk5
builan020912 - 7 nganbali
builan02094 - 0 voducminh
builan02091 - 3 newnewnew
builan02092 - 0 tranthuctrung1973
builan02092 - 5 wibunotsimpttv2k7
builan02097 - 0 hellobangioi2k8
builan02091 - 0 yangabcd
builan02091 - 4 tahuy
builan02095 - 0 hoang2k5hq
builan02091 - 0 nhatbang
builan02092 - 0 haizzzzzzzzzzzzz
builan02099 - 1 huemy
builan02097 - 0 hihidautay
builan02092 - 0 vuthanhphong2307
builan02098 - 4 hoa1290aoh
builan02091 - 0 xuanphuc1610
builan02097 - 1 khuong1999xx
builan02097 - 12 sabo2412
builan02091 - 0 huynhbaovan
builan02090 - 1 sanbangtaca123
builan02093 - 0 babymoon11700
builan02091 - 0 qxdshf
builan02091 - 0 tiennhieunhieutien
builan02091 - 1 linhmeo1905
builan02091 - 0 fhfhd
builan02090 - 1 cocvang
builan02092 - 0 thinhdom
builan02095 - 0 anhtoo
builan02091 - 0 jayjay971
builan02090 - 6 byeyou
builan02091 - 1 khoaqweqwe1
builan02095 - 0 voviet089
builan02097 - 0 heeu527
builan02095 - 0 winkey
builan02093 - 4 damphucanh
builan02090 - 1 hiengod
builan02097 - 2 yuukiyen
builan02093 - 1 vuphihung
builan02092 - 0 behatlu
builan02099 - 0 lynhlynh
builan02092 - 0 thaianofficial123
builan02094 - 0 phucnguyen301299
builan02091 - 2 amazon
builan02093 - 0 matwjtroiwf
builan02097 - 0 minhtuan2kar1
builan02091 - 4 travahuong
builan02090 - 2 katakuri
builan02091 - 0 hungbattai1
builan02097 - 0 ihdsgsch
builan02093 - 0 thutoan10
builan02091 - 0 kamento
builan02090 - 3 kikokiko
builan02094 - 0 thivanlekhoa
builan02095 - 0 minhkeo2709
builan02092 - 2 minhreal23
builan02090 - 1 lemon
builan02091 - 2 comchienduongchau
builan02094 - 0 muahahahahha
builan02091 - 0 hamona
builan02092 - 0 cutisnhorne
builan02091 - 0 khoanude
builan02095 - 0 giangoc12
builan02094 - 3 binzzz98
builan02091 - 5 lebaokhang
builan02091 - 0 gaunaucubu
builan02091 - 0 nhozloi11
builan02090 - 1 caroforfun99999
builan02092 - 14 phuongkitty
builan02090 - 1 hdmi2000
builan02091 - 2 datxxxxxxxxx
builan02098 - 2 vietyvu0
builan02091 - 0 sonhaiduonglam123
builan02091 - 0 hiepkhach
builan02090 - 1 gomukupro33333