builan0209
  • Hạng 413
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 1272
  • Tỉ lệ thắng 66.23%
  • Chỉ số xã hội 77
  • Chỉ số đam mê 2.93
  • Thời gian tham gia 2 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
builan02091 - 0 hoaanhdao2008
builan02090 - 1 vichio
builan02090 - 1 dongianlaso1
builan02092 - 0 peoooo
builan02091 - 1 muonmang
builan02094 - 1 yukiho1376
builan02091 - 0 tran87438dsbjdsji
builan02090 - 1 yingying
builan02092 - 8 donghocat
builan02091 - 0 heoconhamchoi
builan02093 - 3 xemphim2022
builan02090 - 1 husky0403
builan02091 - 0 rongar
builan02090 - 5 dangtiendung
builan02092 - 0 huemy
builan020910 - 2 tokyo
builan02091 - 0 hancutefomaiwe1
builan02091 - 0 choidep2021
builan02091 - 0 hermes
builan02090 - 3 northstar2000
builan02097 - 2 bongbongmua12
builan02090 - 2 sabo2412
builan02090 - 5 byeyou
builan02094 - 1 wocovn
builan02091 - 2 danhbnbnbnbnv
builan02091 - 0 ytr6gfb5r5f
builan02090 - 5 jiji001
builan02093 - 3 linhmiu
builan02093 - 1 homaitrucmy
builan02090 - 3 nguyenhungthcsvts
builan02095 - 1 playcaro20
builan02096 - 0 longbaylack1
builan02091 - 0 tussp123
builan02090 - 1 waifu207otaku
builan02090 - 1 galaem
builan02093 - 0 tendangnhap
builan02091 - 0 meokitty
builan02091 - 0 thusieudepgai
builan02091 - 0 bemeocute
builan02093 - 0 noname111
builan02091 - 0 tu8160
builan02091 - 0 blackd
builan02091 - 0 dinhbaoanh
builan02092 - 1 doiconcodon
builan02092 - 1 matethepolice123
builan02090 - 2 danbienday
builan02092 - 0 vhgvcjvshjc546456
builan02090 - 1 hihi112
builan02092 - 0 ngocbotony
builan02093 - 0 minhbaoa01
builan02094 - 0 hgasgasghgasgkas
builan02090 - 1 lamcaro2
builan02093 - 4 durable
builan02094 - 0 bonam
builan02096 - 0 hhuuuhhuuhhuuu
builan02090 - 1 doneforme
builan02091 - 0 trongdat28
builan02094 - 0 kaiho
builan02091 - 0 veuveuveu
builan02092 - 0 lepv1515
builan02092 - 0 julliavan
builan02092 - 0 vittroi
builan02091 - 0 phudeptrai
builan02098 - 5 annnnnnnnn
builan02094 - 9 a4toto
builan02093 - 0 locloccc2711
builan02092 - 0 vantrung
builan02092 - 6 embht
builan02096 - 3 liathanhhoa
builan02092 - 0 nhathaha
builan02090 - 1 paduc
builan02092 - 0 nhatmai
builan02091 - 0 tanlamvtpt96
builan02092 - 0 werfgh
builan02090 - 4 baniphonere
builan02092 - 0 dksdud
builan02092 - 0 thinh1493