nhathaha
  • Hạng ...
  • Ngọc 883
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.47%
  • Chỉ số xã hội 231
  • Chỉ số đam mê 2.53
  • Thời gian tham gia 10 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhathaha1 - 0 dieuhiensgu
nhathaha5 - 0 emthuaduocchua
nhathaha1 - 0 hongbeoi
nhathaha1 - 0 thienann18
nhathaha2 - 0 ninhhuynh
nhathaha20 - 19 linhmeo1905
nhathaha9 - 4 hihi112
nhathaha2 - 1 thinhdom
nhathaha1 - 0 southnan0510
nhathaha0 - 1 lynnlynn96
nhathaha1 - 1 vuabip
nhathaha5 - 13 builan0209
nhathaha5 - 2 hoangduy357
nhathaha4 - 2 dorabase
nhathaha5 - 0 tongtuan
nhathaha2 - 0 windartist541
nhathaha4 - 0 dacoconut
nhathaha8 - 12 binhphonui
nhathaha0 - 7 cocvang
nhathaha2 - 0 haratruong97
nhathaha4 - 6 vichio
nhathaha10 - 13 meokitty
nhathaha4 - 3 lazil
nhathaha10 - 2 huemy
nhathaha5 - 0 phongsussybaka
nhathaha1 - 0 not2bi
nhathaha2 - 1 annangoc12
nhathaha3 - 0 lamtuandu1903
nhathaha0 - 1 yuukiyen
nhathaha1 - 4 kancy
nhathaha1 - 0 behatlu
nhathaha0 - 5 wibunotsimpttv2k7
nhathaha5 - 0 emmak
nhathaha1 - 0 monheo01
nhathaha3 - 8 travahuong
nhathaha2 - 0 anhnamlonto
nhathaha1 - 0 dinhvanminh11223344
nhathaha3 - 0 thutoan10
nhathaha3 - 2 brocaonam
nhathaha0 - 1 amazon
nhathaha4 - 2 yumkhin
nhathaha1 - 2 lejun
nhathaha3 - 5 loanloan
nhathaha0 - 1 chopper
nhathaha1 - 0 vozanhxyz
nhathaha4 - 7 saphia
nhathaha2 - 0 bluem142
nhathaha4 - 0 depgaigai
nhathaha2 - 0 hamona
nhathaha1 - 2 helloeveryone
nhathaha1 - 0 qhis123
nhathaha2 - 0 nhockhoa09
nhathaha0 - 1 caroforfun99999
nhathaha1 - 0 hoangthao01
nhathaha1 - 0 hsdfat8
nhathaha4 - 7 hdmi2000
nhathaha1 - 0 sonhaiduonglam123
nhathaha1 - 0 alanway
nhathaha0 - 2 danhdat71
nhathaha0 - 4 tomcuamuc
nhathaha1 - 0 tsrgsrh8
nhathaha1 - 13 phuongkitty
nhathaha4 - 1 anhngoc9xxx
nhathaha1 - 0 tranhaohan123
nhathaha2 - 0 myhangsg
nhathaha2 - 0 lamquennha
nhathaha2 - 0 tadizb
nhathaha14 - 1 atlantean1
nhathaha0 - 2 lunguyencong
nhathaha0 - 3 vivacoffee
nhathaha3 - 0 rptvanh
nhathaha4 - 1 tieumong
nhathaha1 - 0 heoconhamchoi
nhathaha4 - 0 jezebel
nhathaha1 - 0 adammen
nhathaha0 - 2 lolololo
nhathaha2 - 1 thuanvane
nhathaha1 - 0 taotenla123
nhathaha2 - 0 lokiop256
nhathaha0 - 2 haianthui
nhathaha3 - 0 namtacozz
nhathaha0 - 1 x0nguoidanhco0x
nhathaha0 - 2 hieuga
nhathaha0 - 5 dangtiendung
nhathaha0 - 1 anhlatrumday
nhathaha1 - 0 nqgxi
nhathaha1 - 0 hoaibaolauocmo
nhathaha1 - 3 koka262
nhathaha7 - 7 veeee0032
nhathaha9 - 2 lengocthai
nhathaha2 - 0 enloejkio23
nhathaha1 - 0 polokoio09
nhathaha1 - 0 conmieop1122
nhathaha0 - 2 hoaanhdao2008
nhathaha4 - 2 vuongtuan123
nhathaha1 - 0 amencong
nhathaha2 - 1 quanglb2001
nhathaha0 - 1 tahuy
nhathaha0 - 1 chuotmom
nhathaha11 - 0 lynguyencam