nhathaha
  • Hạng 1337
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,019
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 55.07%
  • Chỉ số xã hội 138
  • Chỉ số đam mê 3.47
  • Thời gian tham gia 3 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhathaha0 - 2 meokitty
nhathaha1 - 0 clanchung
nhathaha4 - 0 giainghi11
nhathaha2 - 4 lucatin
nhathaha1 - 2 kain98
nhathaha0 - 1 lunox
nhathaha3 - 6 travahuong
nhathaha0 - 2 alecharry91
nhathaha3 - 0 nghiacaro
nhathaha4 - 0 cocuser
nhathaha0 - 3 wibunotsimpttv2k7
nhathaha1 - 6 vuicaro2021
nhathaha4 - 0 theworldvn73
nhathaha1 - 0 kien2005xpo
nhathaha4 - 1 thiengon123
nhathaha1 - 1 biktyprocaro
nhathaha2 - 4 lee16
nhathaha5 - 0 phamtungson1404
nhathaha0 - 4 tinhlo
nhathaha4 - 0 hoanglap
nhathaha4 - 1 playcaro20
nhathaha0 - 2 nupakachi
nhathaha5 - 0 dothikimtruc11091998
nhathaha3 - 0 hihi112
nhathaha0 - 1 nguyenmanhlama01
nhathaha3 - 0 hoangtrieu
nhathaha0 - 1 phiacuoiconduong
nhathaha3 - 0 bsao276
nhathaha0 - 1 murasaki
nhathaha1 - 0 hongvannn
nhathaha1 - 6 veeee0032
nhathaha8 - 5 bihiem
nhathaha1 - 0 huudan8903
nhathaha1 - 0 chanchan
nhathaha1 - 0 huemy
nhathaha1 - 0 trumvuacaro908
nhathaha0 - 2 linhlucden
nhathaha2 - 0 asthesun
nhathaha3 - 3 carohcm
nhathaha0 - 1 donan
nhathaha0 - 4 dangtiendung
nhathaha1 - 0 phucphan
nhathaha4 - 2 byeyou
nhathaha1 - 0 ongtrumcaro2021
nhathaha3 - 4 candyly
nhathaha2 - 1 candy
nhathaha0 - 2 phongan1
nhathaha1 - 0 kevodanh134
nhathaha0 - 1 vissly
nhathaha0 - 2 lenka
nhathaha1 - 1 yennhisokill
nhathaha0 - 3 chiukonoi
nhathaha10 - 9 phumyhung
nhathaha1 - 0 tammy56
nhathaha1 - 0 nmhtachi
nhathaha1 - 1 binhphonui
nhathaha0 - 2 silverfang
nhathaha5 - 4 nuhondanhroi
nhathaha3 - 1 choidep2021
nhathaha0 - 3 iamkevin79nhatrang
nhathaha10 - 7 manhthuan
nhathaha1 - 0 firouz
nhathaha1 - 0 hoangduy357
nhathaha0 - 2 emdangicachly
nhathaha0 - 1 vichio
nhathaha3 - 0 chulight11
nhathaha5 - 0 bimbimoishi
nhathaha2 - 3 huongjep
nhathaha0 - 1 sinbad
nhathaha4 - 4 choiluon
nhathaha1 - 0 alwayssmile
nhathaha0 - 1 yangyang
nhathaha0 - 3 jiji001
nhathaha1 - 3 kaitokun
nhathaha2 - 0 hahavi2
nhathaha1 - 0 homaitrucmy
nhathaha1 - 0 hxmb26
nhathaha1 - 6 phihung2021
nhathaha1 - 0 wibusimp
nhathaha1 - 2 abccuti
nhathaha1 - 4 nganhuong
nhathaha0 - 1 galaem
nhathaha2 - 0 cutibinhchau
nhathaha0 - 1 direcottr
nhathaha1 - 0 huanhoahong78
nhathaha0 - 4 tayphuongthatbai
nhathaha1 - 0 tung00001
nhathaha2 - 2 ok123456
nhathaha2 - 0 estelle
nhathaha2 - 0 haibestraz123
nhathaha1 - 0 blackd
nhathaha1 - 0 noname111
nhathaha1 - 0 huongcute1508
nhathaha0 - 1 lamcaro2
nhathaha6 - 1 charlie
nhathaha1 - 0 kkk123
nhathaha1 - 2 saphia
nhathaha4 - 0 tien12345
nhathaha2 - 0 aaaaa
nhathaha0 - 1 kuroba