nhathaha
  • Hạng ...
  • Ngọc 804
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.74%
  • Chỉ số xã hội 263
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhathaha5 - 1 hollanddd9822
nhathaha13 - 21 builan0209
nhathaha16 - 7 huemy
nhathaha0 - 4 rocket290671
nhathaha2 - 0 ghostlee
nhathaha1 - 0 sakurajp
nhathaha5 - 1 cuncun
nhathaha12 - 12 vichio
nhathaha6 - 10 hoangduy357
nhathaha2 - 5 docuong
nhathaha2 - 0 chuyendk
nhathaha23 - 28 meokitty
nhathaha13 - 27 binhphonui
nhathaha1 - 0 blacktortoise
nhathaha2 - 0 caochuyen94
nhathaha7 - 1 kakarotsgk
nhathaha1 - 0 sryyouzz
nhathaha1 - 2 winxp
nhathaha4 - 1 ngochaminh
nhathaha2 - 0 duongtranquochuy
nhathaha4 - 12 muaxuanden
nhathaha6 - 5 tenry
nhathaha9 - 1 nguyenanhthong
nhathaha0 - 1 lop2a
nhathaha2 - 4 huongjep
nhathaha1 - 7 newnewnew
nhathaha1 - 0 vtclao
nhathaha9 - 0 greenny
nhathaha4 - 0 hoang2k5hq
nhathaha0 - 3 nganbali
nhathaha1 - 0 hoangyeukim
nhathaha4 - 8 at0p1xt
nhathaha1 - 0 huyenmii25
nhathaha2 - 0 doankieu896
nhathaha1 - 0 thaiuumm
nhathaha2 - 1 nqh2k4
nhathaha1 - 0 trungggg
nhathaha1 - 0 dung07
nhathaha5 - 2 riochii
nhathaha1 - 0 dieuhiensgu
nhathaha5 - 0 emthuaduocchua
nhathaha1 - 0 hongbeoi
nhathaha1 - 0 thienann18
nhathaha2 - 0 ninhhuynh
nhathaha20 - 19 linhmeo1905
nhathaha9 - 4 hihi112
nhathaha2 - 1 thinhdom
nhathaha1 - 0 southnan0510
nhathaha0 - 1 lynnlynn96
nhathaha1 - 1 vuabip
nhathaha4 - 2 dorabase
nhathaha5 - 0 tongtuan
nhathaha2 - 0 windartist541
nhathaha4 - 0 dacoconut
nhathaha0 - 7 cocvang
nhathaha2 - 0 haratruong97
nhathaha4 - 3 lazil
nhathaha5 - 0 phongsussybaka
nhathaha1 - 0 not2bi
nhathaha2 - 1 annangoc12
nhathaha3 - 0 lamtuandu1903
nhathaha0 - 1 yuukiyen
nhathaha1 - 4 kancy
nhathaha1 - 0 behatlu
nhathaha0 - 5 wibunotsimpttv2k7
nhathaha5 - 0 emmak
nhathaha1 - 0 monheo01
nhathaha3 - 8 travahuong
nhathaha2 - 0 anhnamlonto
nhathaha1 - 0 dinhvanminh11223344
nhathaha3 - 0 thutoan10
nhathaha3 - 2 brocaonam
nhathaha0 - 1 amazon
nhathaha4 - 2 yumkhin
nhathaha1 - 2 lejun
nhathaha3 - 5 loanloan
nhathaha0 - 1 chopper
nhathaha1 - 0 vozanhxyz
nhathaha4 - 7 saphia
nhathaha2 - 0 bluem142
nhathaha4 - 0 depgaigai
nhathaha2 - 0 hamona
nhathaha1 - 2 helloeveryone
nhathaha1 - 0 qhis123
nhathaha2 - 0 nhockhoa09
nhathaha0 - 1 caroforfun99999
nhathaha1 - 0 hoangthao01
nhathaha1 - 0 hsdfat8
nhathaha4 - 7 hdmi2000
nhathaha1 - 0 sonhaiduonglam123
nhathaha1 - 0 alanway
nhathaha0 - 2 danhdat71
nhathaha0 - 4 tomcuamuc
nhathaha1 - 0 tsrgsrh8
nhathaha1 - 13 phuongkitty
nhathaha4 - 1 anhngoc9xxx
nhathaha1 - 0 tranhaohan123
nhathaha2 - 0 myhangsg
nhathaha2 - 0 lamquennha
nhathaha2 - 0 tadizb