hoangphuc2040
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 455
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.72%
  • Chỉ số xã hội 128
  • Chỉ số đam mê 5.67
  • Thời gian tham gia 3 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoangphuc20400 - 6 kingofflags
hoangphuc20402 - 1 nguyennhisoreall
hoangphuc20400 - 1 bentenyson
hoangphuc20404 - 0 clanchung
hoangphuc20402 - 1 giainghi11
hoangphuc20401 - 0 lemaipa
hoangphuc20402 - 0 hxmb26
hoangphuc20401 - 0 tpl0410
hoangphuc20405 - 0 chesser
hoangphuc20400 - 3 yephdith
hoangphuc20405 - 0 honhanductue
hoangphuc20406 - 1 chilon5
hoangphuc20400 - 2 muxuden2021
hoangphuc20401 - 2 hdmi2000
hoangphuc20402 - 1 nghiacaro
hoangphuc20404 - 0 hieuhd123kl
hoangphuc20401 - 0 huongduong
hoangphuc20404 - 2 lekhuong22
hoangphuc20402 - 0 buinhung
hoangphuc20402 - 0 giakiet
hoangphuc20403 - 1 cocuser
hoangphuc20400 - 2 carocuibap28
hoangphuc204015 - 0 kain98
hoangphuc20401 - 0 ledieu22803
hoangphuc20400 - 2 travahuong
hoangphuc20401 - 0 hoangthiem88
hoangphuc20401 - 1 dangquangadc03
hoangphuc20403 - 0 minzxje
hoangphuc20400 - 2 linhlucden
hoangphuc20407 - 11 simple00000
hoangphuc20401 - 0 keluomxac2411
hoangphuc20401 - 0 martinchannel
hoangphuc20406 - 0 phamtungson1404
hoangphuc20402 - 0 hexoiax
hoangphuc20400 - 2 vuabip
hoangphuc20402 - 2 lee16
hoangphuc20402 - 0 catrongao
hoangphuc204012 - 0 hiluuuunan
hoangphuc20400 - 2 toloveru
hoangphuc20401 - 0 giamm
hoangphuc20405 - 4 zronice
hoangphuc20402 - 0 bsao276
hoangphuc20404 - 2 nguyenduyduc
hoangphuc20400 - 2 nupakachi
hoangphuc20401 - 0 sealight
hoangphuc204015 - 0 nhiheo
hoangphuc20404 - 1 phantuananh123
hoangphuc20400 - 1 akirakun
hoangphuc20401 - 3 quoccanh03
hoangphuc20402 - 0 nguyhmanh
hoangphuc20400 - 1 byeyou
hoangphuc20401 - 0 quangbach08
hoangphuc20401 - 1 theduc1997
hoangphuc20401 - 1 latalaaa
hoangphuc20401 - 0 ngaaaaaaa
hoangphuc20401 - 3 embeoden
hoangphuc20402 - 0 nhatruc2014
hoangphuc20401 - 0 gaconmoino
hoangphuc204011 - 1 vutrunghung
hoangphuc20401 - 4 nangcanhhoaroi
hoangphuc20402 - 1 tanhuy1907
hoangphuc20403 - 0 zero123
hoangphuc20401 - 0 hoangphucvinh
hoangphuc20400 - 2 congiola
hoangphuc20401 - 0 goodgame
hoangphuc20401 - 0 hehihoha
hoangphuc20401 - 0 khhuynnn12
hoangphuc20401 - 0 thichnghi98
hoangphuc20404 - 1 khongchat
hoangphuc20400 - 2 phumyhung
hoangphuc20400 - 1 vnhello
hoangphuc20403 - 3 notme1611
hoangphuc20408 - 2 chamender100
hoangphuc20400 - 1 phuhung
hoangphuc20400 - 1 tamthuong262
hoangphuc20402 - 1 thanhvan2021
hoangphuc20402 - 0 phanhuonggiang176
hoangphuc20405 - 1 bongbongmua12
hoangphuc20402 - 0 imhere
hoangphuc20401 - 2 dungnhinlai
hoangphuc20401 - 0 dukytay
hoangphuc20401 - 0 bichthuy
hoangphuc20401 - 10 robin
hoangphuc20403 - 0 wocovn
hoangphuc20404 - 4 danbienday
hoangphuc20409 - 3 choiluon
hoangphuc20401 - 0 maibaonghi
hoangphuc20401 - 0 ytr6gfb5r5f
hoangphuc20400 - 1 chopper
hoangphuc20404 - 5 nuhondanhroi
hoangphuc20401 - 0 hoainhu
hoangphuc20401 - 1 phamvo
hoangphuc20401 - 0 anhbg98
hoangphuc20403 - 3 hetyeulinh
hoangphuc20401 - 2 tieutiennu
hoangphuc20401 - 0 thuong95
hoangphuc20401 - 0 noname06
hoangphuc20405 - 2 beyou123
hoangphuc20401 - 0 phucle225
hoangphuc20403 - 0 tien12345