ov2nd
  • Hạng 173
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 3125
  • Tỉ lệ thắng 52.44%
  • Chỉ số xã hội 82
  • Chỉ số đam mê 3.33
  • Thời gian tham gia 2 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ov2nd1 - 0 vichio
ov2nd9 - 8 vtvtvtv2022
ov2nd3 - 1 nmhtachi
ov2nd4 - 7 nhavodichmoi
ov2nd2 - 0 goodgame
ov2nd2 - 0 huynhuyn
ov2nd1 - 1 toanwin
ov2nd1 - 0 hehihoha
ov2nd8 - 0 sieuvippro
ov2nd0 - 1 yingying
ov2nd1 - 0 toanhua8985
ov2nd4 - 4 rongar
ov2nd0 - 1 lovewinter
ov2nd2 - 0 thusieudepgai
ov2nd6 - 9 carohcm
ov2nd5 - 5 sonbinnnnn
ov2nd0 - 4 voky88
ov2nd1 - 3 congiola
ov2nd2 - 0 bichthuy
ov2nd2 - 4 maithao
ov2nd1 - 0 ytr6gfb5r5f
ov2nd1 - 0 saothuy22
ov2nd3 - 0 choidep2021
ov2nd1 - 1 phamvo
ov2nd9 - 11 vietlong79
ov2nd2 - 0 opponeo
ov2nd0 - 2 emdangicachly
ov2nd0 - 1 jinjiebang
ov2nd1 - 0 hoangb87
ov2nd1 - 0 okzswwszd
ov2nd1 - 0 lolovp
ov2nd3 - 0 loojc1000
ov2nd2 - 0 bamboo
ov2nd4 - 1 bongbongmua12
ov2nd0 - 1 kungfugirl
ov2nd0 - 1 conmuaphun
ov2nd2 - 5 waifu207otaku
ov2nd0 - 10 batbai5397
ov2nd12 - 2 abcdddddddd
ov2nd2 - 11 thienthansau
ov2nd0 - 2 launchsite
ov2nd2 - 1 playcaro20
ov2nd2 - 3 sirqq
ov2nd1 - 0 saphia
ov2nd5 - 0 hieudo
ov2nd1 - 0 thuyyy
ov2nd3 - 5 hetyeulinh
ov2nd1 - 0 vnhello
ov2nd0 - 1 khaihuyen999
ov2nd7 - 8 diemcaro04999
ov2nd0 - 2 thuykieu
ov2nd2 - 2 tu8160
ov2nd3 - 2 dksdud
ov2nd0 - 2 a4toto
ov2nd1 - 1 yanyan0000
ov2nd2 - 0 dat159
ov2nd0 - 2 trungquan1602
ov2nd1 - 3 bemuoi
ov2nd0 - 2 endlesslove
ov2nd2 - 0 annnnnnnnn
ov2nd0 - 1 husky0403
ov2nd1 - 0 matrancaro
ov2nd1 - 4 lifebuoy
ov2nd0 - 10 concua7
ov2nd5 - 1 kamichan
ov2nd0 - 2 director
ov2nd2 - 0 hongtham912
ov2nd1 - 0 hyemin12
ov2nd1 - 0 bon2k7
ov2nd4 - 1 phan123
ov2nd1 - 0 konohamaru
ov2nd0 - 2 dietcovid
ov2nd1 - 0 vantruongpham
ov2nd0 - 4 liverpoolkingtofuk
ov2nd2 - 0 bibibubu
ov2nd2 - 0 whatever1234
ov2nd3 - 1 lamtruong
ov2nd1 - 0 lykha
ov2nd0 - 2 linda
ov2nd2 - 0 chichemdi
ov2nd0 - 4 nhamdoanhdoanh
ov2nd2 - 0 cuongzuko