loclatoi
  • Hạng 151
  • Ngọc 1,124
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 55.21%
  • Chỉ số xã hội 192
  • Chỉ số đam mê 2.03
  • Thời gian tham gia 6 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
loclatoi5 - 7 lovewinter
loclatoi1 - 4 lolovp
loclatoi2 - 2 thuydung25
loclatoi1 - 0 taolatien1231625357
loclatoi1 - 10 hdmi2000
loclatoi6 - 3 ov2nd
loclatoi9 - 0 xuannie
loclatoi4 - 0 phuthuycanchien
loclatoi2 - 0 anh3khia
loclatoi1 - 0 linkkkk
loclatoi2 - 2 lehoangducbinh
loclatoi3 - 7 cocvang
loclatoi0 - 5 ngoctin
loclatoi3 - 1 drakenchin
loclatoi0 - 1 tonngokhong9
loclatoi1 - 0 qhis123
loclatoi0 - 2 caroforfun99999
loclatoi2 - 1 legendneverdied
loclatoi0 - 2 tomcuamuc
loclatoi2 - 0 trungkieentp
loclatoi3 - 1 dbqg000
loclatoi1 - 4 tuoiconrong
loclatoi9 - 2 namminhz1
loclatoi0 - 2 minhtoanwin
loclatoi3 - 4 nguyennhisopoor
loclatoi5 - 5 cupcake123
loclatoi1 - 0 lolololo
loclatoi1 - 0 ngocanhgalaxy
loclatoi4 - 0 spdream
loclatoi1 - 0 heodat91
loclatoi1 - 4 lunguyencong
loclatoi1 - 0 nguyenhoanganhvu
loclatoi1 - 3 lamcaro2
loclatoi4 - 1 suthatchico1
loclatoi2 - 0 vietanhvietanhh
loclatoi1 - 1 toxuanhoang
loclatoi11 - 11 veeee0032
loclatoi1 - 0 chaucute
loclatoi2 - 0 daophuongthao123
loclatoi0 - 1 anhlatrumday
loclatoi1 - 0 nguyen90ptag
loclatoi0 - 2 kiencon
loclatoi1 - 0 muzix
loclatoi5 - 1 phanminhvinh
loclatoi0 - 2 aquadogkr1
loclatoi1 - 0 covit0310
loclatoi1 - 0 cocuser
loclatoi1 - 4 carohcm
loclatoi0 - 2 tayngang66
loclatoi1 - 5 koka262
loclatoi1 - 5 mblife2021
loclatoi1 - 1 lordbinh
loclatoi1 - 0 mebachhop
loclatoi4 - 0 thanhdzax123
loclatoi1 - 0 thuakoku
loclatoi0 - 1 huongjep
loclatoi15 - 0 doccocamphong
loclatoi3 - 0 thanhvan2021
loclatoi0 - 1 phumyhung
loclatoi1 - 0 nguyentienhai
loclatoi3 - 1 ntaduong0707
loclatoi4 - 0 tranvandat1346
loclatoi1 - 1 nghiacaro
loclatoi2 - 2 vuabip
loclatoi2 - 2 tianhtianh
loclatoi0 - 3 linhlucden
loclatoi1 - 0 tralena12
loclatoi5 - 0 thanhluan
loclatoi4 - 3 thaidinh
loclatoi5 - 1 lovelyday
loclatoi1 - 0 watermusic1102
loclatoi1 - 0 hoaanghyy203
loclatoi5 - 1 kiopin17
loclatoi0 - 2 lenka
loclatoi0 - 1 abcdeg
loclatoi1 - 1 travahuong
loclatoi0 - 2 kairos
loclatoi2 - 0 mrbeo2002
loclatoi1 - 0 chinhanvo012
loclatoi2 - 0 alexrenekton0211
loclatoi0 - 4 hocchoicaro
loclatoi1 - 0 kirito5dthsp
loclatoi1 - 1 quangkohocgioi
loclatoi2 - 0 vomyna1
loclatoi6 - 0 vanistat
loclatoi5 - 0 mdatdtrai
loclatoi3 - 0 minhpham
loclatoi3 - 1 casontruong551
loclatoi1 - 0 anhnongroido
loclatoi1 - 0 huytai16112000
loclatoi6 - 0 minzxje
loclatoi3 - 0 vovanbay
loclatoi4 - 0 tranvanchung
loclatoi6 - 11 keluomxac2411
loclatoi2 - 0 timtinhyeu
loclatoi1 - 5 nguyenchausang
loclatoi1 - 3 energygirl23
loclatoi2 - 0 catrongao
loclatoi5 - 0 khanhyeuvy
loclatoi2 - 4 nguyenduyduc