loclatoi
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 779
  • Tỉ lệ thắng 48.05%
  • Chỉ số xã hội 77
  • Chỉ số đam mê 2.50
  • Thời gian tham gia 2 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
loclatoi0 - 1 tuoiconrong
loclatoi4 - 0 hongphuc0997
loclatoi4 - 10 gomoko
loclatoi2 - 1 vuabip
loclatoi1 - 0 tuongpromax
loclatoi0 - 5 iamkevin79nhatrang
loclatoi0 - 1 robin
loclatoi0 - 4 voky88
loclatoi1 - 0 sinbad
loclatoi6 - 1 bongbongmua12
loclatoi0 - 3 waifu207otaku
loclatoi2 - 2 hancutefomaiwe1
loclatoi1 - 1 bichthuy
loclatoi0 - 2 tinhanh66
loclatoi2 - 1 lovewinter
loclatoi6 - 8 chopper
loclatoi2 - 1 hxmb26
loclatoi0 - 1 wylie
loclatoi2 - 12 nguyenhungthcsvts
loclatoi4 - 2 hamy073
loclatoi1 - 0 direcottr
loclatoi8 - 12 thuyleub30
loclatoi2 - 8 emdangicachly
loclatoi4 - 4 matrancaro
loclatoi7 - 12 acaroo1
loclatoi2 - 0 rytic
loclatoi5 - 0 lan1990
loclatoi3 - 4 jylish
loclatoi0 - 1 saphia
loclatoi0 - 11 trong981
loclatoi2 - 0 kungfugiirl
loclatoi0 - 3 hdmi2000
loclatoi8 - 0 nguyennhatminh
loclatoi0 - 1 dksdud
loclatoi13 - 7 kobitchoi2021
loclatoi1 - 0 thanhvan2021
loclatoi0 - 2 alphax
loclatoi0 - 1 lolovp
loclatoi1 - 0 thuydung25
loclatoi0 - 1 lazytomcat
loclatoi1 - 0 lanthanh
loclatoi1 - 0 shjnsuke
loclatoi2 - 0 socolakem
loclatoi0 - 4 hieveryone
loclatoi0 - 3 arsenalfc96
loclatoi0 - 1 lamcaro2
loclatoi1 - 4 thaibinhduong
loclatoi0 - 1 kienmai
loclatoi9 - 4 tungcaro
loclatoi2 - 0 xdfgyughuilhui
loclatoi4 - 0 dtyfyufuguiifui
loclatoi6 - 0 werfgh
loclatoi5 - 1 anfha
loclatoi4 - 0 tianqing
loclatoi2 - 0 kk507
loclatoi9 - 1 phamthao
loclatoi1 - 0 thanhvinh1707
loclatoi1 - 0 dietcovid
loclatoi0 - 2 bemuoi
loclatoi11 - 2 hoa123456za
loclatoi1 - 3 dseav
loclatoi0 - 1 endlesslove
loclatoi0 - 2 gatapchoi
loclatoi0 - 4 huongq
loclatoi1 - 0 tanlamvtpt96
loclatoi0 - 3 oxoxox
loclatoi0 - 1 annaa99
loclatoi7 - 8 zombi
loclatoi3 - 0 sagocarer
loclatoi3 - 0 phukem
loclatoi0 - 2 baniphonere
loclatoi0 - 2 chubin1999
loclatoi1 - 0 sabo2412
loclatoi2 - 0 chichemdi
loclatoi3 - 17 nhamdoanhdoanh
loclatoi1 - 0 kngoc123
loclatoi1 - 0 donkihote