lovewinter
  • Hạng ...
  • Ngọc 908
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.22%
  • Chỉ số xã hội 270
  • Chỉ số đam mê 0.57
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lovewinter13 - 21 vnhello
lovewinter1 - 0 top1caro123acz
lovewinter10 - 13 hoangphuc2040
lovewinter29 - 32 tuoiconrong
lovewinter9 - 1 skskskksls
lovewinter3 - 13 beteoteosg
lovewinter13 - 17 ov2nd
lovewinter19 - 24 loclatoi
lovewinter1 - 0 vietanhbig
lovewinter4 - 0 legiahuy
lovewinter0 - 3 ellis
lovewinter19 - 25 thuydung25
lovewinter4 - 5 lolovp
lovewinter4 - 1 alphax
lovewinter1 - 18 aikhongsotui
lovewinter3 - 0 ngocchau2022
lovewinter2 - 2 congtrinh
lovewinter1 - 0 hollanddd9822
lovewinter0 - 5 rocket290671
lovewinter1 - 0 pxduy
lovewinter1 - 4 cuncun
lovewinter1 - 0 tomeseomi23
lovewinter3 - 0 miyuki12gd
lovewinter2 - 4 muaxuanden
lovewinter3 - 0 soaihuynh1234
lovewinter1 - 5 siro2012
lovewinter3 - 0 phipk02
lovewinter3 - 0 egjwue8eo
lovewinter0 - 2 vipka
lovewinter5 - 0 choivanminh
lovewinter1 - 5 huongjep
lovewinter4 - 3 htngoc0310
lovewinter1 - 0 vietdeptry
lovewinter2 - 0 manhkost286
lovewinter1 - 0 thhoazgtran
lovewinter5 - 0 heomapdit123456
lovewinter10 - 0 johnson
lovewinter2 - 0 canminhtu
lovewinter0 - 1 winxp
lovewinter2 - 0 lyonfrenchie1999
lovewinter1 - 0 docuong
lovewinter3 - 0 nethonglinh
lovewinter27 - 6 nghiemoanh
lovewinter1 - 0 bunnyque
lovewinter4 - 1 kiengiang84
lovewinter0 - 2 ginsosad
lovewinter1 - 1 minhpham
lovewinter0 - 4 newnewnew
lovewinter2 - 0 royalcitytoan
lovewinter1 - 2 cocvang
lovewinter2 - 0 vuthieu1312
lovewinter15 - 0 choithuxemsao
lovewinter1 - 0 jazknowscaro
lovewinter1 - 0 cuongtran8464
lovewinter2 - 0 tradaooo
lovewinter1 - 0 deptraiquadi
lovewinter5 - 0 giangat2006
lovewinter8 - 2 thaiuumm
lovewinter0 - 1 yuli777
lovewinter0 - 1 nganbali
lovewinter1 - 0 lilshino
lovewinter2 - 0 namdl1234
lovewinter0 - 3 caroforfun99999
lovewinter18 - 3 nhunne09
lovewinter2 - 3 manhlamm
lovewinter3 - 0 dodoanhnhi123
lovewinter1 - 0 baogiang22222
lovewinter0 - 1 anh3khia
lovewinter3 - 0 locmixi
lovewinter0 - 1 dangtrungchinh63
lovewinter2 - 0 manhhh
lovewinter4 - 0 lynnlynn96
lovewinter5 - 5 shinnijin
lovewinter1 - 0 sunsky24
lovewinter2 - 0 privvpa
lovewinter2 - 1 sabo2412
lovewinter1 - 0 minhnewbie
lovewinter0 - 5 dangtiendung
lovewinter2 - 0 folontilo
lovewinter2 - 1 chumchum
lovewinter13 - 1 banhphu123
lovewinter3 - 0 tamthat777
lovewinter4 - 0 chinhclopro
lovewinter3 - 0 trinhbx1
lovewinter3 - 4 travahuong
lovewinter6 - 2 getaa
lovewinter4 - 1 at0p1xt
lovewinter2 - 0 sassa
lovewinter9 - 3 lynhlynh
lovewinter1 - 0 buiquoctu
lovewinter3 - 0 dioda
lovewinter2 - 0 ngotiencong
lovewinter3 - 3 bachu142ace
lovewinter2 - 0 maynoc
lovewinter2 - 0 camdau
lovewinter1 - 0 beiucuachaeunwoo
lovewinter5 - 1 ihdsgsch
lovewinter0 - 4 tralacmi
lovewinter3 - 5 khangnguyen2
lovewinter2 - 2 toxuanhoang