lovewinter
  • Hạng ...
  • Ngọc 936
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.63%
  • Chỉ số xã hội 245
  • Chỉ số đam mê 0.87
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lovewinter5 - 0 heomapdit123456
lovewinter10 - 0 johnson
lovewinter0 - 2 huongjep
lovewinter2 - 0 canminhtu
lovewinter22 - 24 tuoiconrong
lovewinter0 - 1 winxp
lovewinter2 - 0 lyonfrenchie1999
lovewinter1 - 0 docuong
lovewinter13 - 18 thuydung25
lovewinter3 - 0 nethonglinh
lovewinter7 - 10 hoangphuc2040
lovewinter5 - 13 vnhello
lovewinter2 - 3 lolovp
lovewinter27 - 6 nghiemoanh
lovewinter1 - 0 bunnyque
lovewinter4 - 1 kiengiang84
lovewinter0 - 2 ginsosad
lovewinter1 - 1 minhpham
lovewinter0 - 4 newnewnew
lovewinter14 - 16 loclatoi
lovewinter2 - 0 royalcitytoan
lovewinter8 - 9 ov2nd
lovewinter1 - 2 cocvang
lovewinter2 - 0 vuthieu1312
lovewinter15 - 0 choithuxemsao
lovewinter1 - 0 jazknowscaro
lovewinter1 - 0 cuongtran8464
lovewinter2 - 0 tradaooo
lovewinter1 - 0 deptraiquadi
lovewinter5 - 0 giangat2006
lovewinter3 - 1 alphax
lovewinter8 - 2 thaiuumm
lovewinter0 - 1 yuli777
lovewinter0 - 1 nganbali
lovewinter1 - 0 lilshino
lovewinter2 - 0 namdl1234
lovewinter0 - 3 caroforfun99999
lovewinter18 - 3 nhunne09
lovewinter2 - 3 manhlamm
lovewinter3 - 0 dodoanhnhi123
lovewinter1 - 0 baogiang22222
lovewinter0 - 1 anh3khia
lovewinter3 - 0 locmixi
lovewinter0 - 1 dangtrungchinh63
lovewinter2 - 0 manhhh
lovewinter4 - 0 lynnlynn96
lovewinter5 - 5 shinnijin
lovewinter1 - 0 sunsky24
lovewinter2 - 0 privvpa
lovewinter2 - 1 sabo2412
lovewinter1 - 0 minhnewbie
lovewinter0 - 5 dangtiendung
lovewinter2 - 0 folontilo
lovewinter2 - 1 chumchum
lovewinter13 - 1 banhphu123
lovewinter3 - 0 tamthat777
lovewinter4 - 0 chinhclopro
lovewinter3 - 0 trinhbx1
lovewinter3 - 4 travahuong
lovewinter6 - 2 getaa
lovewinter4 - 1 at0p1xt
lovewinter2 - 0 sassa
lovewinter9 - 3 lynhlynh
lovewinter1 - 0 buiquoctu
lovewinter3 - 0 dioda
lovewinter2 - 0 ngotiencong
lovewinter3 - 3 bachu142ace
lovewinter2 - 0 maynoc
lovewinter2 - 0 camdau
lovewinter1 - 0 beiucuachaeunwoo
lovewinter5 - 1 ihdsgsch
lovewinter0 - 4 tralacmi
lovewinter3 - 5 khangnguyen2
lovewinter2 - 2 toxuanhoang
lovewinter1 - 0 hohoaianh08
lovewinter1 - 0 thienbinh
lovewinter1 - 1 thanhvan2021
lovewinter2 - 3 fush1ma
lovewinter0 - 1 trinnu
lovewinter1 - 0 poyoyo8426
lovewinter2 - 0 kaikento
lovewinter2 - 0 linkkkk
lovewinter1 - 2 sanaki
lovewinter2 - 0 enceallu
lovewinter1 - 0 nguyennhatkhanhlinh
lovewinter8 - 40 phuongkitty
lovewinter2 - 4 hdmi2000
lovewinter0 - 3 muaxuanden
lovewinter4 - 2 korean
lovewinter2 - 1 ok123456
lovewinter1 - 0 ericbaily1
lovewinter0 - 2 tomcuamuc
lovewinter2 - 3 namzxzxzxzxzxzxz
lovewinter3 - 0 hiusama
lovewinter2 - 0 kookun
lovewinter0 - 1 nguyennhisopoor
lovewinter2 - 8 evanst
lovewinter1 - 2 nonameme
lovewinter3 - 0 pully234
lovewinter1 - 0 bimbbim1188