lovewinter
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 921
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 59.24%
  • Chỉ số xã hội 157
  • Chỉ số đam mê 2.40
  • Thời gian tham gia 4 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lovewinter4 - 3 loclatoi
lovewinter1 - 0 nonameme
lovewinter1 - 1 thanhpt
lovewinter9 - 9 nanunq123321
lovewinter0 - 1 thanhvan2021
lovewinter3 - 2 ov2nd
lovewinter2 - 0 loojc1000
lovewinter3 - 1 giahuylelgt
lovewinter1 - 2 tuoiconrong
lovewinter1 - 1 mogghg
lovewinter5 - 0 danhnehihi369
lovewinter4 - 0 muzix
lovewinter1 - 0 khangvww
lovewinter0 - 1 tayngang66
lovewinter2 - 11 xogang123
lovewinter5 - 0 lordbinh
lovewinter1 - 4 evanst
lovewinter1 - 0 mebachhop
lovewinter1 - 0 topservervietnam
lovewinter1 - 0 amencong
lovewinter1 - 0 iamrose84
lovewinter1 - 0 kiopin17
lovewinter2 - 0 vogjct
lovewinter0 - 1 serazs
lovewinter0 - 1 superken2k4
lovewinter0 - 1 sonqt1199
lovewinter0 - 2 fanfcb10
lovewinter0 - 2 linhlucden
lovewinter1 - 0 veeee0032
lovewinter1 - 1 lovekr01
lovewinter5 - 2 umsangd
lovewinter5 - 1 nghiacaro
lovewinter1 - 1 ductlt
lovewinter3 - 2 cocuser
lovewinter1 - 1 vnhello
lovewinter0 - 2 tralacmi
lovewinter1 - 4 thuydung25
lovewinter2 - 0 coretramy
lovewinter0 - 1 vuabip
lovewinter3 - 0 quynhaa
lovewinter7 - 6 lucatin
lovewinter0 - 3 kiencon
lovewinter0 - 6 hocchoicaro
lovewinter3 - 1 quangkohocgioi
lovewinter1 - 0 n5866mmma
lovewinter1 - 0 ledieu22803
lovewinter6 - 0 mynhan2006
lovewinter3 - 2 travahuong
lovewinter1 - 0 iloveui97vp
lovewinter5 - 0 thuythc
lovewinter1 - 0 huytai16112000
lovewinter3 - 0 minzxje
lovewinter2 - 0 thanhhanh2k1
lovewinter8 - 0 simple00000
lovewinter3 - 6 murasaki
lovewinter1 - 1 alecharry91
lovewinter2 - 1 catrongao
lovewinter0 - 2 covid19
lovewinter2 - 0 giamm
lovewinter2 - 0 martinchannel
lovewinter1 - 0 minhhuong
lovewinter0 - 2 carohcm
lovewinter1 - 0 vyvyvy
lovewinter2 - 0 sabo2412
lovewinter1 - 0 cbk1r
lovewinter1 - 0 xmrlimx
lovewinter2 - 0 playcaro20
lovewinter6 - 0 sealight
lovewinter2 - 0 cuonglecao111
lovewinter0 - 1 wibunotsimpttv2k7
lovewinter1 - 2 akirakun
lovewinter15 - 1 olablablahaha
lovewinter2 - 0 soido181106
lovewinter1 - 0 xhisunee
lovewinter1 - 5 sonbinnnnn
lovewinter1 - 0 phantuananh123
lovewinter1 - 0 sonluu
lovewinter0 - 2 nguyenmanhlama01
lovewinter2 - 0 nhatruc2014
lovewinter2 - 1 mttnta2006
lovewinter1 - 0 duytrung1991
lovewinter2 - 3 byeyou
lovewinter1 - 0 mlcola
lovewinter0 - 4 vinhto
lovewinter4 - 0 xuhao
lovewinter1 - 0 vtvtvtv2022
lovewinter1 - 0 pouralways
lovewinter0 - 3 thachlam2011
lovewinter1 - 3 nuhondanhroi
lovewinter2 - 0 manchester05
lovewinter5 - 1 shoppeee
lovewinter4 - 4 noname06
lovewinter6 - 0 chuchiemxx
lovewinter1 - 7 voky88
lovewinter0 - 1 lazytomcat
lovewinter8 - 1 chamender100
lovewinter4 - 9 phuhung
lovewinter0 - 1 tamthuong262
lovewinter0 - 1 sinbad
lovewinter1 - 0 nguoilichsu