lolovp
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.71%
  • Chỉ số xã hội 289
  • Chỉ số đam mê 1.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lolovp4 - 6 serahwang
lolovp0 - 6 rocket290671
lolovp0 - 1 emiya
lolovp11 - 8 lazytomcat
lolovp1 - 0 myuyen
lolovp20 - 20 ov2nd
lolovp0 - 4 aikhongsotui
lolovp21 - 19 toxuanhoang
lolovp1 - 0 ngocchau2022
lolovp4 - 0 stingcata
lolovp4 - 0 uchihabona12345
lolovp2 - 0 tannhat123456
lolovp0 - 1 sryyouzz
lolovp4 - 3 lovewinter
lolovp0 - 1 giabaopham
lolovp0 - 1 cuncun
lolovp18 - 8 loclatoi
lolovp7 - 2 phucvodich
lolovp1 - 0 linhdankute
lolovp1 - 0 luuquy
lolovp7 - 3 thuydung25
lolovp2 - 0 duckcaro
lolovp1 - 0 vule2k9kk
lolovp1 - 1 hongkong1
lolovp2 - 0 afknoname
lolovp7 - 9 nganbali
lolovp0 - 4 htngoc0310
lolovp1 - 0 ductamnek
lolovp11 - 3 phuongmai07071997
lolovp3 - 4 quynhgiao
lolovp2 - 6 kienmai
lolovp1 - 0 playcaronha
lolovp8 - 9 huongjep
lolovp17 - 14 ngocanhgalaxy
lolovp1 - 0 leoiuli1
lolovp2 - 6 newnewnew
lolovp1 - 0 docuong
lolovp0 - 2 silverfang
lolovp3 - 0 lamchichich2
lolovp2 - 1 lunox
lolovp2 - 0 dinhdung2808
lolovp4 - 9 ellis
lolovp5 - 0 umbra123
lolovp1 - 0 royalcitytoan
lolovp1 - 0 meohoang123
lolovp0 - 3 hdmi2000
lolovp1 - 0 nnhaiha19
lolovp1 - 0 horizon108
lolovp2 - 1 happynewyear
lolovp4 - 0 taolaaimemay
lolovp3 - 8 at0p1xt
lolovp6 - 0 iloveyoubaby
lolovp0 - 6 tomcuamuc
lolovp4 - 4 cocvang
lolovp1 - 7 caroforfun99999
lolovp2 - 0 nhatmy123
lolovp3 - 0 nobodysd
lolovp0 - 6 chachacha
lolovp1 - 0 tringuyen
lolovp4 - 0 oopsttnn
lolovp0 - 8 dangtiendung
lolovp1 - 0 hurtmin110704
lolovp2 - 0 nitriboots123
lolovp1 - 0 amaan
lolovp3 - 1 lynnlynn96
lolovp1 - 5 anh3khia
lolovp1 - 0 vuabeo
lolovp3 - 0 hisinku
lolovp1 - 0 kietvo266
lolovp1 - 1 amyleeev
lolovp1 - 0 pthao3799
lolovp2 - 1 toilanhat
lolovp0 - 2 manhlamm
lolovp1 - 1 canhnd94
lolovp1 - 0 tien321321abcxyz
lolovp2 - 4 sabo2412
lolovp17 - 1 lazil
lolovp3 - 0 phatduong
lolovp1 - 0 lokeybonson
lolovp1 - 0 duydat3897nguyen
lolovp1 - 0 phidungpro02042000
lolovp3 - 0 ezed12hy
lolovp1 - 1 dioda
lolovp1 - 0 gwbnmcbdh
lolovp1 - 0 thanhngaho
lolovp4 - 0 thaiuk249
lolovp1 - 0 dktlevis
lolovp2 - 0 tohahoangbach19
lolovp4 - 1 thanhthanhz060307
lolovp3 - 0 phuoccheems
lolovp2 - 0 reese0208
lolovp2 - 2 luan1123xpnn
lolovp2 - 0 changne
lolovp5 - 0 doiduc12345
lolovp2 - 0 uringuyen96
lolovp3 - 1 lostkute113
lolovp2 - 0 nguyenhuuhaihoang
lolovp2 - 0 tuoiconrong
lolovp3 - 1 jang80
lolovp1 - 0 phuc3212aaaaa