sujichan
  • Hạng ...
  • Ngọc 577
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.59%
  • Chỉ số xã hội 245
  • Chỉ số đam mê 1.53
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sujichan2 - 9 docuong
sujichan1 - 0 xuanphuc1610
sujichan2 - 4 ellis
sujichan0 - 2 hdmi2000
sujichan31 - 17 nammien
sujichan12 - 4 cayruong
sujichan9 - 12 diquathoigian
sujichan8 - 7 dannyvnn
sujichan10 - 7 yoshida
sujichan5 - 9 khoailangnuong
sujichan2 - 0 umbra123
sujichan1 - 0 myxjk
sujichan8 - 10 gecko88
sujichan4 - 2 dilinh01
sujichan4 - 1 hgdam1234
sujichan3 - 1 mrking
sujichan0 - 1 newnewnew
sujichan3 - 0 vucz55
sujichan1 - 2 ninjaloanthinh0
sujichan1 - 0 thichthitbam
sujichan1 - 0 alphatestp
sujichan6 - 6 nganbali
sujichan0 - 5 winxp
sujichan1 - 0 chuyenconho
sujichan4 - 0 dodoanhnhi123
sujichan2 - 1 raiboka
sujichan2 - 0 ezbronze0911
sujichan3 - 0 domhuyen250908
sujichan8 - 0 toilalac
sujichan0 - 8 sabo2412
sujichan10 - 14 cocvang
sujichan1 - 0 changgay1201
sujichan7 - 3 lanthanh
sujichan0 - 3 vuabip
sujichan2 - 0 ytx3awc
sujichan4 - 0 mycaro
sujichan1 - 2 tomcuamuc
sujichan1 - 2 chumchum
sujichan1 - 2 manhlamm
sujichan1 - 0 vietnh7920
sujichan1 - 3 lucatin
sujichan2 - 0 doopera
sujichan2 - 0 nguyenngochung
sujichan2 - 1 e8xjneiwo3ieuux
sujichan1 - 0 thuonglove17
sujichan5 - 0 hiepkhumthua
sujichan2 - 0 hongbeoi
sujichan1 - 0 bruno678
sujichan1 - 0 npck2007
sujichan0 - 1 hapro001
sujichan6 - 11 at0p1xt
sujichan2 - 0 lukhachgiangho2509
sujichan1 - 0 windybemiucute
sujichan2 - 1 hieunm
sujichan1 - 0 cuongxautrai
sujichan3 - 2 buomchua
sujichan0 - 2 anh3khia
sujichan5 - 2 balaungu123
sujichan1 - 0 clara
sujichan4 - 0 hrhud7
sujichan0 - 4 lebaokhang
sujichan7 - 0 jasminee
sujichan13 - 1 tieutubn310
sujichan1 - 0 zaynie
sujichan1 - 0 luckymoney
sujichan1 - 0 nota3327
sujichan0 - 1 alienware
sujichan0 - 9 caroforfun99999
sujichan0 - 1 nhimcoi100120
sujichan1 - 0 manhtran
sujichan0 - 2 saphia
sujichan4 - 11 phuongkitty
sujichan2 - 0 pokemonface
sujichan5 - 1 dangthithuy
sujichan3 - 1 hoanghaip3103
sujichan2 - 0 joynlnguyen
sujichan0 - 2 abccuti
sujichan1 - 1 aceweo
sujichan2 - 3 jang80
sujichan0 - 1 nguyennhisopoor
sujichan2 - 0 linhthuynguyen96
sujichan1 - 0 lamnguyen2012
sujichan6 - 12 carohcm
sujichan2 - 0 nahiphuonganh19
sujichan1 - 1 nonameme
sujichan21 - 40 crisis
sujichan0 - 4 haianthui
sujichan3 - 1 ygfcyfgcughvih
sujichan0 - 1 lazytomcat
sujichan2 - 0 quanepl
sujichan5 - 0 phamductho1995
sujichan2 - 4 evanst
sujichan9 - 11 hienvq
sujichan10 - 5 huongjep
sujichan3 - 1 thuakoku
sujichan15 - 23 veeee0032
sujichan1 - 0 baitho
sujichan3 - 1 megalucario
sujichan0 - 3 anhlatrumday
sujichan0 - 1 choivuithoi