sujichan
  • Hạng ...
  • Ngọc 997
  • Tỉ lệ thắng 60.36%
  • Chỉ số xã hội 275
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sujichan23 - 17 diquathoigian
sujichan11 - 8 yoshida
sujichan15 - 11 dannyvnn
sujichan53 - 28 nammien
sujichan15 - 21 cocvang
sujichan14 - 10 cayruong
sujichan2 - 9 cuongnv1013
sujichan2 - 19 beteoteosg
sujichan2 - 1 toronto1412
sujichan14 - 14 gecko88
sujichan0 - 10 sabo2412
sujichan31 - 12 thanhvy95
sujichan11 - 14 khoailangnuong
sujichan9 - 3 lanthanh
sujichan1 - 0 sakurajp
sujichan1 - 1 hntan1982
sujichan1 - 0 ngocdztukado
sujichan5 - 7 giabaord2
sujichan0 - 4 congtrinh
sujichan0 - 2 aikhongsotui
sujichan0 - 1 cuncun
sujichan2 - 17 docuong
sujichan1 - 0 laiphunghiem
sujichan0 - 6 rocket290671
sujichan4 - 1 mastercaromelinh
sujichan3 - 0 sthswrong
sujichan1 - 0 kaiexoz1401
sujichan2 - 0 khuongnamthai
sujichan2 - 0 luffytaro
sujichan2 - 0 miyuki12gd
sujichan1 - 0 caochuyen94
sujichan0 - 5 hdmi2000
sujichan2 - 0 qwertyjnxc
sujichan11 - 0 whsu0107f
sujichan1 - 7 winxp
sujichan2 - 0 maidestiny
sujichan4 - 0 nguyenminhkhangvuive
sujichan3 - 12 phucname
sujichan3 - 0 quanglb2001
sujichan2 - 0 pomhero
sujichan0 - 1 bdndev2k3
sujichan2 - 0 oghoangthainguyen
sujichan10 - 7 huongjep
sujichan2 - 6 ellis
sujichan0 - 2 siro2012
sujichan1 - 0 xuanphuc1610
sujichan2 - 0 umbra123
sujichan1 - 0 myxjk
sujichan4 - 2 dilinh01
sujichan4 - 1 hgdam1234
sujichan3 - 1 mrking
sujichan0 - 1 newnewnew
sujichan3 - 0 vucz55
sujichan1 - 2 ninjaloanthinh0
sujichan1 - 0 thichthitbam
sujichan1 - 0 alphatestp
sujichan6 - 6 nganbali
sujichan1 - 0 chuyenconho
sujichan4 - 0 dodoanhnhi123
sujichan2 - 1 raiboka
sujichan2 - 0 ezbronze0911
sujichan3 - 0 domhuyen250908
sujichan8 - 0 toilalac
sujichan1 - 0 changgay1201
sujichan0 - 3 vuabip
sujichan2 - 0 ytx3awc
sujichan4 - 0 mycaro
sujichan1 - 2 tomcuamuc
sujichan1 - 2 chumchum
sujichan1 - 2 manhlamm
sujichan1 - 0 vietnh7920
sujichan1 - 3 lucatin
sujichan2 - 0 doopera
sujichan2 - 0 nguyenngochung
sujichan2 - 1 e8xjneiwo3ieuux
sujichan1 - 0 thuonglove17
sujichan5 - 0 hiepkhumthua
sujichan2 - 0 hongbeoi
sujichan1 - 0 bruno678
sujichan1 - 0 npck2007
sujichan0 - 1 hapro001
sujichan6 - 11 at0p1xt
sujichan2 - 0 lukhachgiangho2509
sujichan1 - 0 windybemiucute
sujichan2 - 1 hieunm
sujichan1 - 0 cuongxautrai
sujichan3 - 2 buomchua
sujichan0 - 2 anh3khia
sujichan5 - 2 balaungu123
sujichan1 - 0 clara
sujichan4 - 0 hrhud7
sujichan0 - 4 lebaokhang
sujichan7 - 0 jasminee
sujichan13 - 1 tieutubn310
sujichan1 - 0 zaynie
sujichan1 - 0 luckymoney
sujichan1 - 0 nota3327
sujichan0 - 1 alienware
sujichan0 - 9 caroforfun99999
sujichan0 - 1 nhimcoi100120