sujichan
  • Hạng 253
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 2026
  • Tỉ lệ thắng 53.49%
  • Chỉ số xã hội 86
  • Chỉ số đam mê 3.93
  • Thời gian tham gia 2 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sujichan0 - 1 dannyvnn
sujichan0 - 1 gecko88
sujichan1 - 8 matroi
sujichan1 - 3 carohcm
sujichan6 - 0 omegaofficial
sujichan5 - 2 xemphim2022
sujichan4 - 0 nguyengiabao
sujichan0 - 7 giacmomh
sujichan1 - 1 tammy56
sujichan3 - 0 toanhua8985
sujichan3 - 0 tunoib
sujichan0 - 2 pistachio
sujichan5 - 2 mtyvfu100299
sujichan0 - 2 lee16
sujichan4 - 0 baosuhuynh
sujichan0 - 7 doubar
sujichan4 - 1 pquarngfeb5th
sujichan5 - 0 trandaitien94
sujichan0 - 3 thienthansau
sujichan7 - 1 choidep2021
sujichan3 - 0 cayruong
sujichan1 - 0 nammien
sujichan0 - 3 sabo2412
sujichan1 - 2 dangkyqd
sujichan1 - 4 saobang
sujichan1 - 2 bichthuy
sujichan8 - 1 overnight77
sujichan1 - 0 ytr6gfb5r5f
sujichan1 - 0 lanthanh
sujichan3 - 0 nuhondanhroi
sujichan2 - 1 hahavi2
sujichan3 - 0 letsgoled
sujichan1 - 1 letru
sujichan0 - 2 linda
sujichan0 - 2 romantic
sujichan1 - 0 mayicomein
sujichan1 - 0 vietlong79
sujichan2 - 1 huongjep
sujichan1 - 0 bruhn
sujichan3 - 3 hetyeulinh
sujichan6 - 4 xxgdinogxx
sujichan0 - 1 hochitrung
sujichan9 - 8 kentpham
sujichan0 - 1 mrboo
sujichan1 - 0 emcee
sujichan1 - 1 direcottr
sujichan7 - 2 nguyenmanhlama01
sujichan0 - 2 tungcaro
sujichan1 - 1 doiconcodon
sujichan0 - 1 sanniee
sujichan0 - 2 trong981
sujichan0 - 2 tu8160
sujichan1 - 1 sonbinnnnn
sujichan6 - 1 tuankiet19062004
sujichan3 - 0 minhbaoa01
sujichan0 - 1 lamcaro2
sujichan2 - 0 playcaro20
sujichan11 - 1 bangbang13
sujichan5 - 0 murasaki
sujichan0 - 4 huyyeurin
sujichan2 - 0 matrancaro
sujichan0 - 5 cuibap00
sujichan7 - 4 diemcaro04999
sujichan1 - 0 hyemin12
sujichan1 - 1 werfgh
sujichan1 - 4 zalinh
sujichan4 - 0 fanskytran
sujichan1 - 0 bohana
sujichan2 - 4 bemuoi
sujichan1 - 0 khachmankhien
sujichan1 - 0 yoshida
sujichan0 - 2 vetthuonglong
sujichan9 - 5 tanlamvtpt96
sujichan1 - 5 baygiothangmay
sujichan0 - 2 phamphuhung
sujichan3 - 0 rintohsaka
sujichan6 - 0 thuy91
sujichan1 - 0 chubin1999
sujichan2 - 0 annaa99
sujichan2 - 0 huong2k6
sujichan0 - 3 yellowrain
sujichan2 - 2 sagocarer
sujichan0 - 1 thuaroinha
sujichan1 - 0 zu2kreal
sujichan3 - 1 manhhothanchien
sujichan1 - 7 huongq