diquathoigian
  • Hạng 358
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,376
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 53.57%
  • Chỉ số xã hội 84
  • Chỉ số đam mê 4.87
  • Thời gian tham gia 2 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
diquathoigian1 - 0 huyenmai96
diquathoigian10 - 0 hanhhonho
diquathoigian2 - 1 nhatruc2014
diquathoigian1 - 1 sonbinnnnn
diquathoigian1 - 4 kiencon
diquathoigian1 - 1 dannyvnn
diquathoigian1 - 1 honeyy
diquathoigian2 - 0 zronice
diquathoigian1 - 0 thanhduoc021
diquathoigian1 - 0 thuhuynh1390
diquathoigian4 - 3 dangbede
diquathoigian2 - 0 omegaofficial
diquathoigian6 - 0 gigamax
diquathoigian0 - 2 carohcm
diquathoigian0 - 3 zaique
diquathoigian8 - 2 haihuan
diquathoigian5 - 0 coretramy
diquathoigian2 - 0 phamngocanh
diquathoigian0 - 1 lunox
diquathoigian0 - 2 choidep2021
diquathoigian2 - 0 toanhua8985
diquathoigian0 - 1 chopper
diquathoigian1 - 0 mtyvfu100299
diquathoigian0 - 2 gomoko
diquathoigian1 - 5 bemuoi
diquathoigian2 - 0 xuantocdo
diquathoigian5 - 0 baosuhuynh
diquathoigian4 - 1 hichaocau
diquathoigian5 - 0 vienpd
diquathoigian1 - 0 poseidon
diquathoigian1 - 0 ducnguyen12
diquathoigian1 - 3 dungnhinlai
diquathoigian0 - 1 serahwang
diquathoigian0 - 6 hermes
diquathoigian0 - 6 tayngang66
diquathoigian0 - 6 waifu207otaku
diquathoigian14 - 9 gatreeee
diquathoigian6 - 3 bichthuy
diquathoigian0 - 3 sinbad
diquathoigian1 - 1 nevergiveup
diquathoigian1 - 2 jang80
diquathoigian1 - 0 ytr6gfb5r5f
diquathoigian1 - 0 buomchua
diquathoigian0 - 1 nammien
diquathoigian2 - 0 tussp123
diquathoigian4 - 0 kingcaronoloss
diquathoigian7 - 0 mama11
diquathoigian0 - 1 phihung2021
diquathoigian1 - 0 bruhn
diquathoigian3 - 5 cupcake123
diquathoigian0 - 1 gecko88
diquathoigian2 - 0 mrboo
diquathoigian1 - 0 emcee
diquathoigian1 - 1 minhhuy1108
diquathoigian3 - 0 chiendau86
diquathoigian5 - 0 playcaro20
diquathoigian2 - 0 noname06
diquathoigian1 - 0 shgdvacacsfdtc7
diquathoigian16 - 4 ashleyhelmpers
diquathoigian0 - 1 arsenalfc96
diquathoigian0 - 5 thienanlk113
diquathoigian1 - 0 dat159
diquathoigian2 - 0 trigf
diquathoigian1 - 0 kannaloli
diquathoigian1 - 2 tu8160
diquathoigian0 - 1 hatchback
diquathoigian1 - 3 huunhu
diquathoigian2 - 0 raidam20
diquathoigian1 - 1 anhkhongquantam
diquathoigian0 - 1 lamcaro2
diquathoigian2 - 3 thesadboy1989
diquathoigian1 - 2 macbookpro
diquathoigian1 - 5 fanskytran
diquathoigian3 - 0 thuyyy
diquathoigian3 - 0 bongbongmua12
diquathoigian1 - 0 tranvantan
diquathoigian1 - 1 yoshida
diquathoigian6 - 8 beyou123
diquathoigian2 - 0 tanlamvtpt96
diquathoigian3 - 1 phonghung
diquathoigian2 - 6 yellowrain
diquathoigian2 - 2 ndndnd
diquathoigian2 - 0 npt151
diquathoigian2 - 5 bamboo