diquathoigian
  • Hạng ...
  • Ngọc 837
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 56.57%
  • Chỉ số xã hội 175
  • Chỉ số đam mê 3.27
  • Thời gian tham gia 6 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
diquathoigian1 - 0 pqchinh84
diquathoigian4 - 4 nammien
diquathoigian0 - 3 muaxuanden
diquathoigian3 - 0 jasminee
diquathoigian1 - 0 thiengon123
diquathoigian4 - 0 sujichan
diquathoigian5 - 10 phuongkitty
diquathoigian1 - 0 megamindddd
diquathoigian0 - 1 alienware
diquathoigian2 - 0 quanglb2001
diquathoigian2 - 2 hdmi2000
diquathoigian4 - 5 gecko88
diquathoigian1 - 0 nhimcoi100120
diquathoigian0 - 2 caroforfun99999
diquathoigian1 - 4 lemontree1986
diquathoigian4 - 0 legendneverdied
diquathoigian4 - 2 kain98
diquathoigian6 - 1 havipvip1476
diquathoigian2 - 4 lanthanh
diquathoigian5 - 0 nguyendinhchieu2000
diquathoigian0 - 6 lethutrang
diquathoigian1 - 1 buomchua
diquathoigian1 - 6 cayruong
diquathoigian14 - 5 nvtee
diquathoigian3 - 3 soseri100
diquathoigian2 - 0 thanhihihi
diquathoigian2 - 0 dbqg000
diquathoigian1 - 1 khoailangnuong
diquathoigian1 - 0 injimay1989nb
diquathoigian0 - 3 dangtiendo
diquathoigian6 - 0 tevailol
diquathoigian2 - 0 vhjkm
diquathoigian2 - 6 jang80
diquathoigian7 - 0 huyhoangnguyen
diquathoigian1 - 5 anh3khia
diquathoigian1 - 0 nahiphuonganh19
diquathoigian0 - 2 lunguyencong
diquathoigian4 - 0 caromatto
diquathoigian1 - 0 lolololo
diquathoigian1 - 2 yoshida
diquathoigian5 - 1 tesla90
diquathoigian3 - 0 kenninnin
diquathoigian2 - 0 zaiiiiii123
diquathoigian2 - 0 zhenzhen
diquathoigian0 - 1 khongphaicaothu
diquathoigian7 - 0 ngogiango
diquathoigian1 - 0 yinukoz25
diquathoigian1 - 1 bkdth2019
diquathoigian0 - 2 evanst
diquathoigian3 - 2 dannyvnn
diquathoigian1 - 0 luonggg11
diquathoigian0 - 2 lee16
diquathoigian2 - 0 oooookokok
diquathoigian2 - 0 baniphonere
diquathoigian0 - 1 mblife2021
diquathoigian1 - 0 mrjin
diquathoigian2 - 0 phatbestcapheny1999
diquathoigian2 - 0 chidiennguyen
diquathoigian1 - 3 sabo2412
diquathoigian1 - 1 heodat91
diquathoigian1 - 2 serahwang
diquathoigian4 - 0 bpd2005
diquathoigian1 - 0 backinthebone
diquathoigian0 - 2 yephdith
diquathoigian7 - 1 susususu12345
diquathoigian0 - 1 umsangg
diquathoigian5 - 0 loojc1000
diquathoigian4 - 0 aotuwin
diquathoigian2 - 1 veeee0032
diquathoigian0 - 1 tndh7
diquathoigian0 - 2 alessander12
diquathoigian2 - 4 hocgomoku
diquathoigian1 - 4 vuabip
diquathoigian0 - 4 boncha
diquathoigian3 - 1 maianhquang84
diquathoigian4 - 9 giangapho
diquathoigian2 - 2 giainghi11
diquathoigian0 - 3 lucatin
diquathoigian5 - 10 alecharry91
diquathoigian14 - 2 jahi123
diquathoigian3 - 0 cocuser
diquathoigian2 - 3 carocuibap28
diquathoigian1 - 2 linhlucden
diquathoigian1 - 0 alexrenekton0211
diquathoigian1 - 0 vomyna1
diquathoigian2 - 0 phathuynh
diquathoigian2 - 0 tranlybichngoc
diquathoigian5 - 1 myanhtran04
diquathoigian0 - 2 phumyhung
diquathoigian2 - 1 belen3
diquathoigian1 - 0 estelle
diquathoigian8 - 0 trung4u
diquathoigian2 - 0 giamm
diquathoigian2 - 0 hunglk
diquathoigian8 - 16 bihiem
diquathoigian2 - 0 bsao276
diquathoigian3 - 2 tranhoabroland
diquathoigian0 - 3 carohcm
diquathoigian0 - 1 akirakun
diquathoigian1 - 0 huyenmai96