huongbui123
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 85
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 11.11%
  • Chỉ số xã hội 18
  • Chỉ số đam mê 1.60
  • Thời gian tham gia 4 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có