tsuyoi
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 940
  • Tỉ lệ thắng 57.58%
  • Chỉ số xã hội 33
  • Chỉ số đam mê 5.04
  • Thời gian tham gia 2 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có