nguyenhungthcsvts
  • Hạng 67
  • Cấp bậc Cao cấp III
  • Ngọc 407
  • Tỉ lệ thắng 73.91%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 18.53
  • Thời gian tham gia 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có