nguyenhungthcsvts
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 5,635
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 68.57%
  • Chỉ số xã hội 35
  • Chỉ số đam mê 10.97
  • Thời gian tham gia 3 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có