nhamdoanhdoanh
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 15,450
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 86.96%
  • Chỉ số xã hội 92
  • Chỉ số đam mê 25.67
  • Thời gian tham gia 3 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhamdoanhdoanh3 - 9 trungboy
nhamdoanhdoanh3 - 2 uefalona
nhamdoanhdoanh3 - 3 laban2
nhamdoanhdoanh3 - 0 cry99
nhamdoanhdoanh3 - 0 huongly
nhamdoanhdoanh8 - 0 phongca
nhamdoanhdoanh3 - 0 peheo
nhamdoanhdoanh3 - 0 aiamcaro
nhamdoanhdoanh2 - 0 socnau
nhamdoanhdoanh5 - 2 tsuyoi
nhamdoanhdoanh3 - 0 ngocsonhb
nhamdoanhdoanh3 - 3 tuyetlan2001
nhamdoanhdoanh16 - 3 duyen10
nhamdoanhdoanh3 - 1 gahapchao
nhamdoanhdoanh15 - 4 happykid76
nhamdoanhdoanh21 - 3 ozonevietnam
nhamdoanhdoanh11 - 3 kyhoi
nhamdoanhdoanh7 - 0 quachdozz
nhamdoanhdoanh4 - 0 luke911
nhamdoanhdoanh16 - 2 nhibuong
nhamdoanhdoanh4 - 0 tranhang07
nhamdoanhdoanh5 - 3 apollo
nhamdoanhdoanh2 - 0 hieunguyen2406
nhamdoanhdoanh3 - 0 binhphonui
nhamdoanhdoanh6 - 0 myhangsg
nhamdoanhdoanh4 - 0 heoconhamchoi
nhamdoanhdoanh9 - 0 thuong95
nhamdoanhdoanh6 - 1 lanthanh
nhamdoanhdoanh4 - 0 jang80
nhamdoanhdoanh4 - 0 tanbinh2001
nhamdoanhdoanh3 - 0 thuyhoa
nhamdoanhdoanh4 - 0 buomchua
nhamdoanhdoanh4 - 0 vitty
nhamdoanhdoanh5 - 1 nhabanbo
nhamdoanhdoanh5 - 0 yoona
nhamdoanhdoanh4 - 1 keosua
nhamdoanhdoanh3 - 0 mrrua
nhamdoanhdoanh3 - 0 bibi0101
nhamdoanhdoanh20 - 3 hoarung
nhamdoanhdoanh3 - 0 tahuuson
nhamdoanhdoanh9 - 1 vesau
nhamdoanhdoanh5 - 0 trucmai
nhamdoanhdoanh5 - 5 muaxuan123
nhamdoanhdoanh8 - 1 nhathaha
nhamdoanhdoanh17 - 0 lolovp
nhamdoanhdoanh17 - 3 loclatoi
nhamdoanhdoanh4 - 0 ov2nd
nhamdoanhdoanh5 - 1 toxuanhoang
nhamdoanhdoanh0 - 2 tuan191992
nhamdoanhdoanh15 - 1 heodat91
nhamdoanhdoanh5 - 0 cayruong
nhamdoanhdoanh12 - 1 nammien
nhamdoanhdoanh3 - 0 tu8160
nhamdoanhdoanh5 - 1 huynhh
nhamdoanhdoanh11 - 0 supersen
nhamdoanhdoanh14 - 5 sagocarer
nhamdoanhdoanh8 - 0 tieuyeutinh
nhamdoanhdoanh7 - 1 hanhphucvotan
nhamdoanhdoanh1 - 0 phuhung
nhamdoanhdoanh8 - 1 pingpong
nhamdoanhdoanh7 - 0 anhhong9011
nhamdoanhdoanh5 - 2 vangbacdaquy
nhamdoanhdoanh9 - 1 nguyenhonganh
nhamdoanhdoanh14 - 0 kidboy
nhamdoanhdoanh14 - 5 mayakieu
nhamdoanhdoanh5 - 6 huongq
nhamdoanhdoanh9 - 0 paduc
nhamdoanhdoanh6 - 2 danhnguyendo
nhamdoanhdoanh1 - 0 letty
nhamdoanhdoanh1 - 0 vuahaitac
nhamdoanhdoanh0 - 1 thuaroinha
nhamdoanhdoanh10 - 0 dannyvnn
nhamdoanhdoanh15 - 0 khoailangnuong
nhamdoanhdoanh9 - 0 khanhlucky97
nhamdoanhdoanh7 - 7 oxoxox
nhamdoanhdoanh0 - 2 sweetberry
nhamdoanhdoanh3 - 0 thuyhoa90
nhamdoanhdoanh2 - 0 anna99
nhamdoanhdoanh7 - 1 phamminh
nhamdoanhdoanh1 - 0 gfhghhgj123
nhamdoanhdoanh1 - 4 thesadboy1989
nhamdoanhdoanh0 - 1 cuong97
nhamdoanhdoanh3 - 0 nttq9
nhamdoanhdoanh1 - 0 lamcaro2
nhamdoanhdoanh3 - 2 thuphuongle99
nhamdoanhdoanh10 - 1 dungtrieu
nhamdoanhdoanh15 - 2 binhnhi
nhamdoanhdoanh9 - 1 nhimxu
nhamdoanhdoanh10 - 1 changtraivotinh035
nhamdoanhdoanh1 - 2 vichea15
nhamdoanhdoanh13 - 4 ngocluan
nhamdoanhdoanh4 - 0 cobebencuaso