heolovemusic
  • Hạng 502
  • Cấp bậc Sơ cấp II
  • Ngọc 22
  • Tỉ lệ thắng 67.74%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 6.67
  • Thời gian tham gia 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có