heolovemusic
  • Hạng 721
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,440
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 56.83%
  • Chỉ số xã hội 139
  • Chỉ số đam mê 3.27
  • Thời gian tham gia 3 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heolovemusic2 - 4 hoarung
heolovemusic1 - 1 anhhong9011
heolovemusic0 - 3 tahuuson
heolovemusic0 - 7 kingofflags
heolovemusic1 - 1 nguyentri10x
heolovemusic6 - 0 kunhihi95
heolovemusic2 - 4 boncha
heolovemusic1 - 0 giangltn
heolovemusic4 - 0 dicky
heolovemusic0 - 2 kiencon
heolovemusic0 - 3 muxuden2021
heolovemusic1 - 2 nguyenduyduc
heolovemusic4 - 0 baobinh24
heolovemusic1 - 0 trangiahuy0101
heolovemusic0 - 1 biktyy
heolovemusic2 - 0 nanatran11
heolovemusic1 - 1 lethuthao1998
heolovemusic1 - 0 amaan
heolovemusic0 - 1 xmen117
heolovemusic0 - 2 superken2k4
heolovemusic0 - 1 wibunotsimpttv2k7
heolovemusic1 - 0 nghiacaro
heolovemusic2 - 1 grebuz
heolovemusic1 - 3 hocchoicaro
heolovemusic0 - 1 vomyna1
heolovemusic1 - 0 nonamefire
heolovemusic1 - 0 cocuser
heolovemusic5 - 5 alecharry91
heolovemusic1 - 0 minhpham
heolovemusic2 - 0 kain98
heolovemusic0 - 2 lamer
heolovemusic1 - 2 gamon1907
heolovemusic0 - 1 vanvolang
heolovemusic4 - 1 heliosxyz
heolovemusic1 - 0 hunghp139
heolovemusic1 - 0 zower
heolovemusic1 - 0 thusieudepgai
heolovemusic1 - 0 annaa99
heolovemusic0 - 2 sonbinaaa
heolovemusic2 - 0 tuankhoapro
heolovemusic2 - 0 ricardokaka23
heolovemusic1 - 0 wandering
heolovemusic4 - 9 vuabip
heolovemusic0 - 1 tinhthoixotxa
heolovemusic1 - 0 martinchannel
heolovemusic2 - 4 voky88
heolovemusic15 - 5 nmthu
heolovemusic1 - 0 donkihote
heolovemusic0 - 4 toloveru
heolovemusic1 - 0 jasperno7
heolovemusic2 - 0 bestdesttroy
heolovemusic3 - 8 carohcm
heolovemusic1 - 0 kevodanh134
heolovemusic2 - 2 tutuyen1326
heolovemusic4 - 2 nangcanhhoaroi
heolovemusic2 - 0 melodysoyani1005
heolovemusic1 - 0 kimleee12
heolovemusic1 - 0 hieuhoawh
heolovemusic2 - 0 pluto242
heolovemusic1 - 1 hkyen739
heolovemusic0 - 3 linhlucden
heolovemusic3 - 4 quoccanh03
heolovemusic1 - 2 zaninovn1324
heolovemusic1 - 0 happyroom
heolovemusic5 - 5 trunglamhet1
heolovemusic2 - 1 florence00
heolovemusic7 - 1 corenqtuan
heolovemusic8 - 0 teemovnkg01
heolovemusic5 - 1 congcore2021
heolovemusic3 - 0 jackass
heolovemusic3 - 0 yyhhyy2021
heolovemusic1 - 0 manhthuan
heolovemusic0 - 4 byeyou
heolovemusic0 - 1 lunox
heolovemusic1 - 8 nhavodichmoi
heolovemusic6 - 0 duyduyvaduyduy
heolovemusic6 - 1 playcaro20
heolovemusic2 - 0 pouralways
heolovemusic1 - 1 sonyvaio99
heolovemusic1 - 0 bemeocute
heolovemusic1 - 1 choidep2021
heolovemusic3 - 0 bongbongmua12
heolovemusic0 - 1 tamthuong262
heolovemusic4 - 1 hihidautay
heolovemusic1 - 3 tayngang66
heolovemusic2 - 0 naluft
heolovemusic0 - 2 hoangthienxa
heolovemusic2 - 1 direcottr
heolovemusic0 - 2 gamap
heolovemusic2 - 1 wocovn
heolovemusic2 - 0 minhvodich
heolovemusic0 - 2 chachacha
heolovemusic0 - 2 saobang
heolovemusic1 - 0 quinvirgo
heolovemusic0 - 1 linhmiu
heolovemusic0 - 2 jiji001
heolovemusic0 - 2 sabo2412
heolovemusic0 - 1 congiola
heolovemusic0 - 1 bibi0101
heolovemusic3 - 2 phamvo