hoangthienxa
  • Hạng 40
  • Ngọc 2,785
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.25%
  • Chỉ số xã hội 239
  • Chỉ số đam mê 0.77
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoangthienxa16 - 24 heolovemusic
hoangthienxa0 - 1 sotava
hoangthienxa27 - 25 bibi0101
hoangthienxa31 - 28 hoarung
hoangthienxa8 - 9 nhocyeusky
hoangthienxa6 - 12 docuong
hoangthienxa16 - 19 anhhong9011
hoangthienxa2 - 0 cruel
hoangthienxa2 - 13 aikhongsotui
hoangthienxa13 - 10 khanhlucky97
hoangthienxa3 - 6 tahuuson
hoangthienxa5 - 2 lamsung335
hoangthienxa0 - 2 beteoteosg
hoangthienxa1 - 5 rocket290671
hoangthienxa5 - 0 ngoquochuy2k8
hoangthienxa3 - 0 bhbjhjhg425
hoangthienxa1 - 0 lucyluciy
hoangthienxa2 - 0 hieunobrain
hoangthienxa5 - 0 huyheoak
hoangthienxa0 - 1 mmmon
hoangthienxa2 - 0 hochitrung
hoangthienxa5 - 0 vysinhgai2k9
hoangthienxa7 - 8 huongjep
hoangthienxa1 - 0 trongminhon
hoangthienxa0 - 2 siro2012
hoangthienxa3 - 0 phongdangthanh2006
hoangthienxa2 - 0 nhuyhuynh
hoangthienxa2 - 0 phuccoi
hoangthienxa3 - 0 nguoilinh2080
hoangthienxa1 - 1 kingcarozzi
hoangthienxa2 - 1 onlytrust
hoangthienxa6 - 5 cocvang
hoangthienxa1 - 0 flawsome
hoangthienxa1 - 1 lunox
hoangthienxa3 - 8 lop2a
hoangthienxa0 - 10 newnewnew
hoangthienxa1 - 4 silverfang
hoangthienxa0 - 1 karuizawa
hoangthienxa4 - 0 beetran1209
hoangthienxa1 - 2 hdmi2000
hoangthienxa0 - 5 nganbali
hoangthienxa7 - 8 sabo2412
hoangthienxa3 - 0 letiendatk712345
hoangthienxa4 - 6 hongkong1
hoangthienxa0 - 1 nhuynhuy665
hoangthienxa3 - 2 nhatnhatsl
hoangthienxa0 - 2 anhvuok12314
hoangthienxa0 - 3 alienware
hoangthienxa3 - 1 asd2506bi
hoangthienxa1 - 0 tctindahouse
hoangthienxa1 - 0 depchaisieucap
hoangthienxa2 - 0 dieuhiensgu
hoangthienxa1 - 0 cuongdz
hoangthienxa4 - 0 dungnq
hoangthienxa0 - 1 lucatin
hoangthienxa3 - 0 chinhddd
hoangthienxa1 - 0 atebitee
hoangthienxa11 - 0 gfgfgfgfg
hoangthienxa3 - 0 ccsssssas
hoangthienxa6 - 6 lazil
hoangthienxa3 - 0 khangnopro
hoangthienxa4 - 1 choconngocngech12zmc
hoangthienxa2 - 1 duyanh
hoangthienxa1 - 0 sin1tuoi
hoangthienxa2 - 0 hdbuvt27653
hoangthienxa1 - 0 luongbohung113
hoangthienxa1 - 0 annangoc12
hoangthienxa0 - 2 wibunotsimpttv2k7
hoangthienxa2 - 0 binhdbrerach
hoangthienxa3 - 0 kiensobad
hoangthienxa2 - 1 nguyentri10x
hoangthienxa3 - 0 huynhtridoan
hoangthienxa4 - 0 truc123sdf
hoangthienxa5 - 0 thutoan10
hoangthienxa1 - 0 ddmin
hoangthienxa1 - 2 duclioiu
hoangthienxa2 - 0 soncarick
hoangthienxa5 - 3 sonccccc
hoangthienxa2 - 2 anh3khia
hoangthienxa22 - 1 chapmotmat
hoangthienxa2 - 1 saphia
hoangthienxa0 - 1 comchienduongchau
hoangthienxa2 - 0 gamethapcam
hoangthienxa2 - 0 dieuthanh
hoangthienxa0 - 4 tomcuamuc
hoangthienxa2 - 0 trannhatlong6a2
hoangthienxa2 - 0 chuotcuteosodach1231
hoangthienxa6 - 5 dongnghia119
hoangthienxa0 - 3 yephdith
hoangthienxa2 - 0 tebosa
hoangthienxa1 - 0 oxygenne
hoangthienxa3 - 1 tuyettran188
hoangthienxa1 - 8 duylon2k
hoangthienxa2 - 0 trasuatrada
hoangthienxa0 - 3 caroforfun99999
hoangthienxa2 - 0 hhieppnguyenn24
hoangthienxa0 - 2 truongsinh
hoangthienxa1 - 0 fckboi
hoangthienxa0 - 3 gomukupro33333
hoangthienxa1 - 0 thethan1994