hoangthienxa
  • Hạng 1345
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,013
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 58.54%
  • Chỉ số xã hội 123
  • Chỉ số đam mê 3.33
  • Thời gian tham gia 3 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoangthienxa2 - 3 hoarung
hoangthienxa1 - 0 lovelyday
hoangthienxa1 - 0 nghiacaro
hoangthienxa0 - 2 yephdith
hoangthienxa1 - 0 umsang
hoangthienxa2 - 0 kffemj
hoangthienxa0 - 1 nanatran11
hoangthienxa0 - 1 kippyquyen2410
hoangthienxa0 - 1 wibunotsimpttv2k7
hoangthienxa3 - 4 tautochanh
hoangthienxa6 - 13 hocchoicaro
hoangthienxa5 - 0 lekhuong22
hoangthienxa3 - 0 vomyna1
hoangthienxa0 - 3 viphung
hoangthienxa0 - 4 dangtiendo
hoangthienxa8 - 1 thanhpt
hoangthienxa2 - 3 kiencon
hoangthienxa2 - 0 lucius
hoangthienxa3 - 2 alecharry91
hoangthienxa1 - 1 huongjep
hoangthienxa1 - 0 kain98
hoangthienxa2 - 0 badoguy
hoangthienxa8 - 1 playcaro20
hoangthienxa0 - 1 akirakun
hoangthienxa0 - 3 vuabip
hoangthienxa6 - 0 hoanglap
hoangthienxa2 - 1 phuongminh
hoangthienxa5 - 5 nguyenduyduc
hoangthienxa2 - 1 martinchannel
hoangthienxa1 - 0 duongnv
hoangthienxa1 - 2 benanhkhovaysao
hoangthienxa1 - 4 carohcm
hoangthienxa1 - 3 oxoxox
hoangthienxa4 - 3 toloveru
hoangthienxa4 - 0 jasperno7
hoangthienxa1 - 0 hehihoha
hoangthienxa1 - 0 lethanhnhan01
hoangthienxa2 - 1 tabrl92
hoangthienxa0 - 1 tahuuson
hoangthienxa2 - 0 kevodanh134
hoangthienxa4 - 0 ngaaaaaaa
hoangthienxa1 - 0 asthemoon
hoangthienxa4 - 3 ducatuan2020
hoangthienxa1 - 0 ngtheanh200329
hoangthienxa3 - 0 melodysoyani1005
hoangthienxa5 - 0 hanniecutedangiu
hoangthienxa5 - 14 thachlam2011
hoangthienxa3 - 0 snail
hoangthienxa0 - 1 thanhthanh2k7
hoangthienxa3 - 0 samsam19
hoangthienxa5 - 0 thongbroland
hoangthienxa4 - 0 hoaithuongkt
hoangthienxa1 - 2 nmhtachi
hoangthienxa3 - 3 zaique
hoangthienxa1 - 0 letru
hoangthienxa1 - 0 minhken1
hoangthienxa1 - 0 lunox
hoangthienxa16 - 0 mautraunhatxom
hoangthienxa1 - 0 dai1dai2
hoangthienxa2 - 5 byeyou
hoangthienxa14 - 11 xemphim2022
hoangthienxa4 - 0 buiviet201
hoangthienxa1 - 5 anhtuteoteo
hoangthienxa2 - 0 peanut
hoangthienxa5 - 3 demonhon
hoangthienxa1 - 0 quuentb
hoangthienxa0 - 3 tayngang66
hoangthienxa0 - 4 trongdat28
hoangthienxa2 - 0 baonguyena01
hoangthienxa0 - 1 chamender100
hoangthienxa3 - 0 donkihote
hoangthienxa1 - 0 kamuchan
hoangthienxa2 - 0 heolovemusic
hoangthienxa3 - 0 veeee0032
hoangthienxa1 - 2 manhlama01
hoangthienxa0 - 1 gamap
hoangthienxa2 - 0 wocovn
hoangthienxa1 - 2 minhvodich
hoangthienxa0 - 1 khanh200175
hoangthienxa11 - 9 choiluon
hoangthienxa8 - 2 choidep2021
hoangthienxa11 - 5 aaaaa
hoangthienxa0 - 2 congiola
hoangthienxa1 - 0 thiengon123
hoangthienxa1 - 0 idkhow2play
hoangthienxa2 - 1 nhancbpro
hoangthienxa0 - 2 beba888
hoangthienxa0 - 1 son23
hoangthienxa2 - 0 dksdud
hoangthienxa3 - 4 nguyenmanhlama01
hoangthienxa0 - 1 mjetran
hoangthienxa0 - 1 lyquoc
hoangthienxa1 - 2 bibi0101
hoangthienxa1 - 0 anhhong9011
hoangthienxa0 - 1 hoagiay123
hoangthienxa1 - 1 nhocyeusky
hoangthienxa1 - 1 ngannguyen
hoangthienxa1 - 1 waifu207otaku
hoangthienxa2 - 1 thesadboy1989
hoangthienxa1 - 1 huyen123456789