hoangthienxa
  • Hạng 676
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 14
  • Tỉ lệ thắng 58.33%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 4.78
  • Thời gian tham gia 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có