hoarung
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 4
  • Tỉ lệ thắng 59.46%
  • Chỉ số xã hội 37
  • Chỉ số đam mê 9.61
  • Thời gian tham gia 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có