hoarung
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 916
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 55.07%
  • Chỉ số xã hội 138
  • Chỉ số đam mê 3.23
  • Thời gian tham gia 3 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoarung2 - 3 cocuser
hoarung4 - 2 heolovemusic
hoarung3 - 3 hoangthienxa
hoarung0 - 1 halico
hoarung1 - 0 tobie
hoarung5 - 1 chipcompany
hoarung1 - 3 bibi0101
hoarung0 - 1 khanhlucky97
hoarung0 - 1 yephdith
hoarung2 - 0 zukimaru
hoarung12 - 3 baobinh24
hoarung0 - 3 dangtiendo
hoarung2 - 0 nanatran11
hoarung1 - 0 chinhanvo012
hoarung1 - 3 sabo2412
hoarung1 - 0 nonamefire
hoarung1 - 0 grebuz
hoarung0 - 2 sonhanhngoc78
hoarung2 - 8 ellytuyen
hoarung0 - 3 viphung
hoarung6 - 0 toilaerrr
hoarung0 - 8 ongbau
hoarung2 - 0 ngannguyen
hoarung1 - 0 bctqquynh99
hoarung1 - 3 lyquoc
hoarung1 - 1 anhhong9011
hoarung4 - 7 carohcm
hoarung3 - 4 travahuong
hoarung2 - 0 thusieudepgai
hoarung0 - 2 lee16
hoarung7 - 11 vuabip
hoarung0 - 2 adung89hy
hoarung1 - 0 martinchannel
hoarung7 - 1 trungr112
hoarung2 - 0 hongnhung96
hoarung1 - 0 phantuananh123
hoarung1 - 0 layennhi2810
hoarung0 - 3 benanhkhovaysao
hoarung2 - 0 truong2000t
hoarung3 - 1 trungphata2
hoarung0 - 1 akirakun
hoarung5 - 10 minimartthemle
hoarung2 - 0 pingpong
hoarung14 - 7 tranhoabroland
hoarung1 - 3 rimurusama1707
hoarung0 - 1 lcchien
hoarung1 - 0 melodysoyani1005
hoarung2 - 2 leducnhan
hoarung0 - 3 choidep2021
hoarung0 - 1 zaninovn1324
hoarung0 - 3 saobang
hoarung2 - 0 lucbinh
hoarung2 - 0 zaique
hoarung7 - 0 loloi
hoarung4 - 1 veeee0032
hoarung3 - 1 congcore2021
hoarung4 - 0 ikuchi
hoarung1 - 0 pcypcyy
hoarung0 - 1 lunox
hoarung3 - 0 playcaro20
hoarung3 - 0 trangnon
hoarung9 - 0 trinhnobaka2002
hoarung1 - 2 minhcaro
hoarung1 - 0 phamthithach
hoarung4 - 0 maihoanglong
hoarung0 - 1 tamthuong262
hoarung1 - 2 silverfang
hoarung9 - 4 xemphim2022
hoarung1 - 1 hxmb26
hoarung7 - 0 bongbongmua12
hoarung1 - 0 sangtt
hoarung0 - 4 tokyo
hoarung4 - 0 chamender100
hoarung1 - 0 kulang3008
hoarung25 - 22 nuhondanhroi
hoarung0 - 4 poseidon
hoarung2 - 0 miketyson
hoarung0 - 1 hermes
hoarung5 - 2 osaka
hoarung1 - 1 dangnhungoclinh
hoarung0 - 1 erial
hoarung1 - 0 direcottr
hoarung1 - 0 bevoiheo
hoarung1 - 0 bevoimap
hoarung1 - 0 bittet
hoarung0 - 2 linhmiu
hoarung0 - 5 sinbad
hoarung1 - 1 maithao
hoarung1 - 5 nangthuytinh
hoarung0 - 1 chopper
hoarung7 - 8 vietlong79
hoarung11 - 20 phihung2021
hoarung2 - 5 huunhu66
hoarung5 - 0 dongtran
hoarung2 - 1 matrancaro
hoarung6 - 0 tonyhoang
hoarung1 - 2 kentpham
hoarung3 - 2 beyou123
hoarung3 - 0 trungvn
hoarung1 - 1 nguyentiendung161194