khanhlucky97
  • Hạng 683
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,536
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.90%
  • Chỉ số xã hội 147
  • Chỉ số đam mê 2.40
  • Thời gian tham gia 3 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khanhlucky974 - 0 kiopin17
khanhlucky971 - 0 giainghi11
khanhlucky973 - 7 superken2k4
khanhlucky970 - 1 gundam
khanhlucky971 - 0 hoarung
khanhlucky971 - 1 maianhquang84
khanhlucky970 - 2 alecharry91
khanhlucky974 - 0 tramha
khanhlucky972 - 0 linhheo2408
khanhlucky971 - 0 chinhanvo012
khanhlucky970 - 1 kumthya
khanhlucky971 - 0 vomyna1
khanhlucky970 - 3 dangtiendo
khanhlucky972 - 2 bophn123
khanhlucky970 - 2 tai1703
khanhlucky971 - 0 huyyhuyy
khanhlucky970 - 1 wibunotsimpttv2k7
khanhlucky972 - 0 biktyy
khanhlucky972 - 1 tinhyeumauhong
khanhlucky970 - 8 yephdith
khanhlucky970 - 2 travahuong
khanhlucky971 - 0 manhlevn
khanhlucky971 - 0 nttsuperntt
khanhlucky976 - 0 playcaro20
khanhlucky971 - 0 chemhet
khanhlucky971 - 0 thusieudepgai
khanhlucky970 - 1 mjetran
khanhlucky973 - 0 martinchannel
khanhlucky971 - 0 phongan1
khanhlucky974 - 11 lamcaro2
khanhlucky971 - 0 hehihoha
khanhlucky972 - 5 silverfang
khanhlucky970 - 1 sauminh
khanhlucky972 - 0 bestdesttroy
khanhlucky971 - 0 soulsan
khanhlucky970 - 1 akirakun
khanhlucky977 - 0 murasaki
khanhlucky971 - 0 cocaa
khanhlucky972 - 0 kuzzne
khanhlucky971 - 0 binchan167
khanhlucky976 - 9 nangcanhhoaroi
khanhlucky970 - 2 phongpassio
khanhlucky971 - 0 lpn123
khanhlucky972 - 0 kevodanh134
khanhlucky973 - 1 sonyvaio99
khanhlucky972 - 0 tutuyen1326
khanhlucky972 - 0 hongnhung96
khanhlucky974 - 0 lcchien
khanhlucky971 - 2 vngn175
khanhlucky970 - 3 carohcm
khanhlucky976 - 1 florence00
khanhlucky971 - 0 hoangbrl89
khanhlucky973 - 0 thanhtuyenbroland
khanhlucky971 - 0 lananhhhhh
khanhlucky971 - 1 thienthansau
khanhlucky970 - 1 romantic
khanhlucky970 - 2 byeyou
khanhlucky972 - 2 hdmi2000
khanhlucky972 - 0 playcocaro
khanhlucky974 - 6 covid19
khanhlucky971 - 4 panadol
khanhlucky977 - 6 choidep2021
khanhlucky972 - 0 minhnoobno1
khanhlucky975 - 1 congcore2021
khanhlucky974 - 2 lamhao96
khanhlucky972 - 1 noname06
khanhlucky973 - 0 hieno
khanhlucky972 - 0 bongbongmua12
khanhlucky975 - 0 moenei
khanhlucky975 - 0 nguyenminhkhang
khanhlucky971 - 0 trangnon
khanhlucky970 - 1 lunox
khanhlucky974 - 5 veeee0032
khanhlucky971 - 0 longdepzai123
khanhlucky976 - 0 vietthuc123
khanhlucky972 - 1 hxmb26
khanhlucky970 - 1 tamthuong262
khanhlucky971 - 1 saoleloi
khanhlucky973 - 0 thiengon123
khanhlucky971 - 0 hungcaroooo
khanhlucky970 - 4 rongar
khanhlucky972 - 0 baosuhuynh
khanhlucky976 - 3 hainam98ssss
khanhlucky979 - 2 trongnguyen
khanhlucky972 - 1 datnh2
khanhlucky979 - 2 beyou123
khanhlucky973 - 0 hihidautay
khanhlucky971 - 8 dangkyqd
khanhlucky9711 - 6 kim93
khanhlucky971 - 2 trongdat28
khanhlucky978 - 0 bxsxhscschbc
khanhlucky972 - 7 voky88
khanhlucky972 - 1 uyenmeo
khanhlucky971 - 0 endlesslove
khanhlucky970 - 10 sinbad
khanhlucky971 - 0 madfad
khanhlucky970 - 2 kocoten111
khanhlucky972 - 1 stdrjt
khanhlucky970 - 4 detutlong
khanhlucky975 - 3 donkihote