bamboo
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 280
  • Tỉ lệ thắng 8.82%
  • Chỉ số xã hội 34
  • Chỉ số đam mê 5.77
  • Thời gian tham gia 2 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có