thinpham
  • Hạng ...
  • Ngọc 13
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 56.28%
  • Chỉ số xã hội 199
  • Chỉ số đam mê 3.20
  • Thời gian tham gia 6 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thinpham0 - 4 tomcuamuc
thinpham4 - 0 thvcuatui
thinpham5 - 0 redamancy2103
thinpham1 - 3 hdmi2000
thinpham0 - 1 alienware
thinpham3 - 0 tebosa
thinpham4 - 1 nguyncao
thinpham1 - 1 duchautran2k3
thinpham4 - 6 cocvang
thinpham18 - 8 manmanh20
thinpham1 - 0 araxi3017
thinpham2 - 0 hochitrung
thinpham2 - 6 cumeo
thinpham5 - 3 mayakieu
thinpham3 - 3 heoway
thinpham1 - 0 hoangthao01
thinpham1 - 3 kiendz12
thinpham1 - 3 khiconjx
thinpham12 - 4 caroforfun99999
thinpham5 - 2 zenusking
thinpham0 - 1 hunghandsome
thinpham2 - 1 luckystar
thinpham4 - 0 anhngoc9x
thinpham4 - 3 thienthan999
thinpham4 - 7 trucmai
thinpham3 - 0 ekxanh
thinpham2 - 0 lamquennha
thinpham1 - 0 pully234
thinpham6 - 30 phuongkitty
thinpham2 - 2 nonameme
thinpham24 - 0 atlantean1
thinpham3 - 0 buivanlong01
thinpham1 - 0 munoie980
thinpham0 - 3 evanst
thinpham2 - 0 babycutie
thinpham1 - 0 aibicgiau
thinpham2 - 0 na12345jhgfdsf
thinpham1 - 0 doanduong
thinpham1 - 1 travahuong
thinpham4 - 4 thuakoku
thinpham10 - 14 veeee0032
thinpham1 - 0 thaile
thinpham2 - 0 lostkute113
thinpham3 - 0 lolololo
thinpham1 - 0 armorygriffith
thinpham0 - 1 thuanvane
thinpham1 - 0 thanhbip
thinpham0 - 7 hoangnam124ha
thinpham1 - 0 gfhmjtykmrht
thinpham2 - 8 haianthui
thinpham3 - 1 tutututjf5rgr7vf
thinpham1 - 1 muxuden2021
thinpham1 - 1 bkdth2019
thinpham1 - 1 phuongkarry
thinpham1 - 0 bqthiendaily
thinpham4 - 0 xuanzhuang90
thinpham2 - 0 trangnana
thinpham1 - 1 chemga12
thinpham0 - 2 tranhang07
thinpham5 - 7 cvhung17
thinpham1 - 0 ntranas06
thinpham4 - 2 hieuhd123kl
thinpham4 - 0 meeyi
thinpham1 - 0 buitai890
thinpham3 - 4 phuongly
thinpham1 - 3 lamcaro2
thinpham2 - 0 quybo
thinpham2 - 0 btuptuan1307
thinpham4 - 1 hiepgak20
thinpham3 - 0 anguyhiem
thinpham1 - 0 dangct622
thinpham2 - 1 lumina113
thinpham1 - 0 phuctd06022006
thinpham1 - 1 hung123hung123
thinpham1 - 3 lvtrung
thinpham0 - 3 yephdith
thinpham1 - 0 newbiecaro
thinpham1 - 0 huongduong
thinpham0 - 1 quynhgiao
thinpham8 - 0 thuyhc
thinpham1 - 0 tralena12
thinpham0 - 5 dangtiendung
thinpham2 - 1 cocuser
thinpham3 - 1 boros
thinpham1 - 0 ngong10a2
thinpham3 - 3 heliosxyz
thinpham1 - 4 phumyhung
thinpham4 - 5 caropro
thinpham0 - 1 alecharry91
thinpham3 - 0 chivunguyen
thinpham1 - 0 hangyuen17620940
thinpham1 - 0 mrbeo2002
thinpham1 - 0 painz
thinpham1 - 0 tai1703
thinpham0 - 1 hanhphucthoangqua
thinpham1 - 0 nguyenphau
thinpham2 - 1 duckhai2011
thinpham1 - 0 nghiacaro
thinpham0 - 8 linhlucden
thinpham2 - 2 huongjep