thinpham
  • Hạng 420
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 1268
  • Tỉ lệ thắng 46.59%
  • Chỉ số xã hội 88
  • Chỉ số đam mê 2.87
  • Thời gian tham gia 2 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thinpham8 - 2 teemovnkg01
thinpham23 - 8 choidep2021
thinpham0 - 1 vantannguyen
thinpham0 - 4 embeoden
thinpham0 - 1 phuongkarry
thinpham0 - 2 lvtrung
thinpham0 - 1 nuhondanhroi
thinpham1 - 3 yingying
thinpham1 - 2 thienthan999
thinpham2 - 2 trucmai
thinpham0 - 2 cumeo
thinpham0 - 1 xuanthupro
thinpham0 - 2 heoway
thinpham1 - 2 dangkyqd
thinpham0 - 4 poseidon
thinpham2 - 0 shine
thinpham2 - 8 corona
thinpham1 - 0 sinbad
thinpham0 - 1 nguyentam2k
thinpham1 - 0 tachi
thinpham1 - 0 ghghgh
thinpham2 - 0 donkihote
thinpham0 - 2 sanniee
thinpham1 - 0 xanhlam
thinpham0 - 4 matrancaro
thinpham5 - 7 boynhinho
thinpham0 - 4 tienphat363
thinpham1 - 0 minhbz2
thinpham2 - 3 emdangicachly
thinpham0 - 2 tamthuong262
thinpham0 - 5 linhlucden
thinpham2 - 0 hanabi
thinpham7 - 0 bonam
thinpham4 - 0 lucylk
thinpham1 - 0 duyyy
thinpham0 - 2 saphia
thinpham0 - 2 cutibinhchau
thinpham6 - 2 miruno
thinpham8 - 0 sokheng3
thinpham1 - 2 playcaro20
thinpham1 - 0 anhanh3234
thinpham0 - 1 minhhuy1108
thinpham2 - 0 kingcaronoloss
thinpham3 - 0 tuan1999
thinpham0 - 1 hxmb26
thinpham0 - 1 thuyt1
thinpham1 - 0 ekxanh
thinpham0 - 2 mikochan
thinpham0 - 1 trunghieu87
thinpham0 - 1 arsenalfc96
thinpham5 - 0 stephany
thinpham1 - 0 phudopa97
thinpham3 - 0 manhhung
thinpham1 - 2 lamcaro2
thinpham4 - 1 songphuong
thinpham0 - 4 anhtuteoteo
thinpham7 - 0 paintvv
thinpham9 - 2 beyou123
thinpham0 - 1 a4toto
thinpham2 - 1 vittroi
thinpham0 - 3 anhkhongquantam
thinpham0 - 1 jjjjjjjjjjjjjjjjjjj
thinpham1 - 2 kentpham
thinpham2 - 0 huyyeurin
thinpham1 - 3 phamthao
thinpham11 - 14 diemcaro04999
thinpham2 - 0 hoangffff
thinpham3 - 1 whatever1234
thinpham3 - 0 werfgh
thinpham0 - 2 ltb0506
thinpham0 - 4 huongq
thinpham3 - 0 trucmai178
thinpham12 - 1 thuttt
thinpham2 - 0 tuanthong318
thinpham1 - 2 dietcovid
thinpham12 - 13 nguyenhungthcsvts
thinpham0 - 1 sabo2412
thinpham0 - 1 luckystar
thinpham12 - 1 ttttttt
thinpham3 - 0 leminhthai
thinpham0 - 4 sagocarer
thinpham1 - 0 nguyenvanhuybh1999
thinpham1 - 0 pthao3799
thinpham1 - 0 zoeli
thinpham2 - 1 bancuatoi
thinpham3 - 0 trongnguyen
thinpham1 - 0 hannie96
thinpham2 - 5 linda