thinpham
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.87%
  • Chỉ số xã hội 231
  • Chỉ số đam mê 0.83
  • Thời gian tham gia 11 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thinpham2 - 6 nganbali
thinpham5 - 10 cumeo
thinpham1 - 0 pororoha20
thinpham10 - 7 ekxanh
thinpham10 - 12 trucmai
thinpham14 - 12 heoway
thinpham0 - 2 hongkong1
thinpham3 - 0 kennhoc1992
thinpham2 - 3 hungvngan18
thinpham11 - 8 thienthan999
thinpham3 - 0 ralov
thinpham2 - 1 bkdth2019
thinpham8 - 8 mayakieu
thinpham2 - 1 thuyt1
thinpham9 - 0 ah2002anhemta
thinpham0 - 1 vuabip
thinpham3 - 0 hieuk21c
thinpham1 - 0 hongbeoi
thinpham3 - 0 riochii
thinpham5 - 0 thinhtruong
thinpham6 - 9 cocvang
thinpham4 - 4 luckystar
thinpham4 - 11 lucatin
thinpham1 - 0 hoainhu
thinpham1 - 0 aceg123
thinpham1 - 0 nguyentann16108
thinpham3 - 0 tuangacongnghiep
thinpham0 - 1 muaxuanden
thinpham2 - 0 khang2k9vg
thinpham1 - 0 phanlebakhoiokchua
thinpham4 - 1 kienabc9
thinpham4 - 4 khiconjx
thinpham2 - 2 mikochan
thinpham2 - 0 paulson20
thinpham3 - 0 toilathinhvn
thinpham3 - 0 toronto1412
thinpham1 - 0 hunhww
thinpham1 - 0 huusaa
thinpham2 - 0 cothanh
thinpham3 - 0 beiucuachaeunwoo
thinpham0 - 1 knopwither
thinpham0 - 1 comchienduongchau
thinpham2 - 3 tintindongnghia1708
thinpham1 - 0 clara
thinpham0 - 4 tomcuamuc
thinpham4 - 0 thvcuatui
thinpham5 - 0 redamancy2103
thinpham1 - 3 hdmi2000
thinpham0 - 1 alienware
thinpham3 - 0 tebosa
thinpham4 - 1 nguyncao
thinpham1 - 1 duchautran2k3
thinpham18 - 8 manmanh20
thinpham1 - 0 araxi3017
thinpham2 - 0 hochitrung
thinpham1 - 0 hoangthao01
thinpham1 - 3 kiendz12
thinpham12 - 4 caroforfun99999
thinpham5 - 2 zenusking
thinpham0 - 1 hunghandsome
thinpham4 - 0 anhngoc9x
thinpham2 - 0 lamquennha
thinpham1 - 0 pully234
thinpham6 - 30 phuongkitty
thinpham2 - 2 nonameme
thinpham24 - 0 atlantean1
thinpham3 - 0 buivanlong01
thinpham1 - 0 munoie980
thinpham0 - 3 evanst
thinpham2 - 0 babycutie
thinpham1 - 0 aibicgiau
thinpham2 - 0 na12345jhgfdsf
thinpham1 - 0 doanduong
thinpham1 - 1 travahuong
thinpham4 - 4 thuakoku
thinpham10 - 14 veeee0032
thinpham1 - 0 thaile
thinpham2 - 0 lostkute113
thinpham3 - 0 lolololo
thinpham1 - 0 armorygriffith
thinpham0 - 1 thuanvane
thinpham1 - 0 thanhbip
thinpham0 - 7 hoangnam124ha
thinpham1 - 0 gfhmjtykmrht
thinpham2 - 8 haianthui
thinpham3 - 1 tutututjf5rgr7vf
thinpham1 - 1 muxuden2021
thinpham1 - 1 phuongkarry
thinpham1 - 0 bqthiendaily
thinpham4 - 0 xuanzhuang90
thinpham2 - 0 trangnana
thinpham1 - 1 chemga12
thinpham0 - 2 tranhang07
thinpham5 - 7 cvhung17
thinpham1 - 0 ntranas06
thinpham4 - 2 hieuhd123kl
thinpham4 - 0 meeyi
thinpham1 - 0 buitai890
thinpham3 - 4 phuongly
thinpham1 - 3 lamcaro2