laibodao
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 130
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
laibodao6 - 3 mina123