quanglb2001
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,102
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 31.82%
  • Chỉ số xã hội 88
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quanglb20010 - 1 trieucute2305
quanglb20012 - 0 maihuuhao03
quanglb20010 - 3 diquathoigian
quanglb20010 - 3 sujichan
quanglb20011 - 0 sieutron
quanglb20012 - 6 hanalov1
quanglb20010 - 3 luke911
quanglb20014 - 7 vietnamovernight
quanglb20014 - 11 nakime3769
quanglb20010 - 6 tranhang07
quanglb20012 - 0 phuongkarry
quanglb20010 - 1 trucmai
quanglb20014 - 11 lazytomcat
quanglb20011 - 2 lanthanh
quanglb20011 - 0 gecko88
quanglb20012 - 2 langtu
quanglb20011 - 2 peheo
quanglb20011 - 6 thimhuong
quanglb20012 - 0 banhbaoahd
quanglb20011 - 0 ekxanh
quanglb20012 - 3 trienchill
quanglb20019 - 1 reviveb12
quanglb20010 - 1 quachdozz
quanglb20014 - 1 daicalong113
quanglb200111 - 11 hiep19201aa
quanglb20010 - 1 yoona
quanglb20011 - 2 phongca
quanglb20010 - 5 boomx
quanglb20014 - 5 dragon
quanglb20010 - 1 vuamui
quanglb20010 - 1 nagato
quanglb20010 - 1 kulito
quanglb20010 - 3 tahuy
quanglb20011 - 3 alphax
quanglb20010 - 1 huemy
quanglb20011 - 1 yumkhin
quanglb20011 - 2 nhathaha
quanglb20010 - 1 vichio
quanglb20011 - 4 thuong95
quanglb20010 - 1 hannie
quanglb20010 - 1 huynhbaobao
quanglb20010 - 1 thutrang
quanglb20010 - 1 trunghieu87
quanglb20016 - 4 canhnam
quanglb200132 - 35 lamtruong
quanglb20014 - 0 tolaviet
quanglb20018 - 3 xomleto8
quanglb20013 - 1 tlsunny6601
quanglb20016 - 11 thuphuongle99
quanglb200111 - 8 ngocdinh
quanglb20011 - 0 bongo
quanglb20011 - 1 hoang3223sdwdsd
quanglb200120 - 10 ntttq
quanglb20017 - 7 hiepvietnam
quanglb20011 - 1 crystal
quanglb20015 - 2 quangoccho
quanglb20013 - 1 dongungok
quanglb20010 - 6 kyhoi
quanglb20015 - 2 hao123
quanglb20010 - 1 keosua
quanglb20011 - 2 dietcovid
quanglb20010 - 1 changtraivotinh035
quanglb20011 - 1 bapcaingoc
quanglb20019 - 1 blackroses
quanglb20013 - 3 campus125
quanglb20011 - 0 dangkyqd
quanglb20011 - 2 jang80
quanglb20011 - 1 krixi
quanglb20010 - 3 gaodo
quanglb20016 - 6 binhng
quanglb20016 - 2 plomaic1
quanglb20018 - 2 banhtom
quanglb20010 - 2 mjetran
quanglb20014 - 1 huien
quanglb20010 - 1 danhden
quanglb20011 - 0 khanhlucky97
quanglb20013 - 1 hyhan2412
quanglb20010 - 2 ngocanhgalaxy
quanglb20010 - 5 mrboo
quanglb20011 - 8 hoangthienxa
quanglb20011 - 1 ampen
quanglb20015 - 1 fwyha11
quanglb20010 - 1 toxuanhoang
quanglb20010 - 2 tuoiconrong
quanglb20014 - 0 shinlong793
quanglb20012 - 0 binhnguyen
quanglb20012 - 2 hamynn
quanglb20011 - 2 lvtrung