quanglb2001
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 2141
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 42
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 2 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có