thuyhoa
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Tỉ lệ thắng 33.10%
  • Chỉ số xã hội 290
  • Chỉ số đam mê 16.20
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuyhoa2 - 4 yoona
thuyhoa2 - 19 sieuga
thuyhoa1 - 1 longbaby
thuyhoa3 - 11 huongly
thuyhoa3 - 6 langtu
thuyhoa1 - 1 aceweo
thuyhoa3 - 6 comsatn
thuyhoa1 - 9 buonnhoem
thuyhoa2 - 4 frankho
thuyhoa1 - 6 comsatm
thuyhoa1 - 0 kuejvuie4311
thuyhoa2 - 16 ngannguyen
thuyhoa4 - 9 nguyentri10x
thuyhoa0 - 1 asthemoon
thuyhoa5 - 3 anhhong9011
thuyhoa4 - 15 somsati
thuyhoa3 - 9 heoway
thuyhoa1 - 3 myhueghie680
thuyhoa2 - 3 cumeo
thuyhoa3 - 15 lvtrung
thuyhoa5 - 4 xuanthupro
thuyhoa1 - 2 comsatd
thuyhoa1 - 0 hongthuy141201
thuyhoa4 - 9 chuotbobo
thuyhoa1 - 1 nionkien978
thuyhoa4 - 20 comsatb
thuyhoa7 - 13 kiunguj879
thuyhoa2 - 0 hhbgv
thuyhoa1 - 2 thienloi
thuyhoa1 - 0 beanchanh95
thuyhoa0 - 1 vangnguyen
thuyhoa2 - 0 tuilavn
thuyhoa3 - 3 alphax
thuyhoa4 - 17 tuoiconrong
thuyhoa4 - 3 vnhello
thuyhoa2 - 12 canho
thuyhoa1 - 1 nkocdethuong
thuyhoa3 - 6 phungtien
thuyhoa3 - 11 anh3khia
thuyhoa1 - 0 iamdwc
thuyhoa8 - 15 binhphonui
thuyhoa1 - 2 vichio
thuyhoa2 - 1 dorabase
thuyhoa1 - 1 trinhhv13
thuyhoa1 - 0 khiconjx
thuyhoa1 - 3 konkiopu863
thuyhoa1 - 5 saosaysua
thuyhoa2 - 23 ngocluan
thuyhoa1 - 3 mavuong
thuyhoa2 - 16 vientuong
thuyhoa4 - 21 thuanvane
thuyhoa3 - 1 boinajm26
thuyhoa1 - 0 jujumki095
thuyhoa1 - 0 anhhonguyen158
thuyhoa1 - 5 dolphin
thuyhoa1 - 3 totoro
thuyhoa1 - 0 socnau
thuyhoa1 - 0 phameco
thuyhoa1 - 0 animexyz
thuyhoa7 - 2 azzzzz
thuyhoa0 - 1 hoangnam124ha
thuyhoa1 - 0 kidznguxi1412
thuyhoa1 - 6 travahuong
thuyhoa4 - 0 lamquennha
thuyhoa16 - 19 noodles
thuyhoa1 - 1 maruko
thuyhoa1 - 0 buivmjio22
thuyhoa3 - 3 hoarung
thuyhoa1 - 3 heolovemusic
thuyhoa2 - 5 ampen
thuyhoa1 - 6 mjetran
thuyhoa1 - 1 nguyennhisopoor
thuyhoa1 - 3 nhipcautre21
thuyhoa1 - 1 hanhphucvotan
thuyhoa1 - 0 dragon
thuyhoa1 - 1 boomx
thuyhoa1 - 0 nagato
thuyhoa1 - 9 chihiro
thuyhoa1 - 0 aconnongthon
thuyhoa2 - 15 eketao
thuyhoa1 - 0 gongamer6615
thuyhoa1 - 2 hades
thuyhoa1 - 15 lazytomcat
thuyhoa2 - 2 cayruong
thuyhoa1 - 10 chuotmom
thuyhoa0 - 1 lamcaro2
thuyhoa0 - 10 yumkhin
thuyhoa11 - 1 tintungtang
thuyhoa1 - 9 phuongkarry
thuyhoa2 - 8 liuhuy314
thuyhoa2 - 26 quachdozz
thuyhoa1 - 3 lanhphong
thuyhoa1 - 10 vuongkhanh
thuyhoa1 - 2 phuongxoan
thuyhoa0 - 3 duyhungkythanh
thuyhoa1 - 1 hoangthienxa
thuyhoa1 - 0 chilanoinho
thuyhoa1 - 0 namtacozz
thuyhoa1 - 0 denhayden
thuyhoa1 - 6 pingpong