thuyhoa
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 0
  • Tỉ lệ thắng 30.95%
  • Chỉ số xã hội 42
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 2 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có