kiennguyen
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 465
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 8.00%
  • Chỉ số xã hội 25
  • Chỉ số đam mê 1.67
  • Thời gian tham gia 3 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có