vuongkhanh
  • Hạng ...
  • Ngọc 664
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.34%
  • Chỉ số xã hội 218
  • Chỉ số đam mê 2.77
  • Thời gian tham gia 6 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vuongkhanh2 - 1 dynha209
vuongkhanh3 - 1 ngocdinh
vuongkhanh1 - 0 nstk7
vuongkhanh0 - 4 phuongxoan
vuongkhanh2 - 5 hannie
vuongkhanh1 - 0 heheiuanhat
vuongkhanh1 - 4 maruko
vuongkhanh1 - 0 tranbahieu
vuongkhanh2 - 0 minhdangspb2vn
vuongkhanh0 - 4 tuongngoc
vuongkhanh7 - 1 hoangnhatthanh
vuongkhanh0 - 1 alienware
vuongkhanh5 - 8 vangbacdaquy
vuongkhanh7 - 0 tuanivy
vuongkhanh0 - 3 tonngokhong9
vuongkhanh2 - 1 qhis123
vuongkhanh1 - 5 anh3khia
vuongkhanh3 - 9 caroforfun99999
vuongkhanh2 - 0 lovetaiwan
vuongkhanh2 - 2 huynhbaobao
vuongkhanh4 - 5 happy123
vuongkhanh0 - 10 chachacha
vuongkhanh1 - 4 nguyenvancu
vuongkhanh1 - 2 lemyha
vuongkhanh1 - 0 pokaolala
vuongkhanh0 - 2 rubikson
vuongkhanh2 - 2 nkocdethuong
vuongkhanh15 - 2 kain98
vuongkhanh0 - 1 itasuchi
vuongkhanh3 - 0 voman167
vuongkhanh4 - 1 travahuong
vuongkhanh0 - 1 comsat
vuongkhanh1 - 2 cocvang
vuongkhanh1 - 3 vesau
vuongkhanh4 - 0 lamquennha
vuongkhanh7 - 0 nonlamcon
vuongkhanh3 - 1 tieumong
vuongkhanh1 - 0 lequynh2108
vuongkhanh2 - 2 thutrang
vuongkhanh0 - 2 vivacoffee
vuongkhanh0 - 7 lamcaro2
vuongkhanh2 - 0 chuongdangkt2005
vuongkhanh0 - 3 lunguyencong
vuongkhanh1 - 0 hiepsiduongpho
vuongkhanh0 - 2 huongjep
vuongkhanh0 - 1 buoidayne
vuongkhanh2 - 0 vanvolang
vuongkhanh9 - 2 hunghandsome
vuongkhanh1 - 0 phanminhvinh
vuongkhanh3 - 0 lethuylinh
vuongkhanh2 - 0 lamnguyen2012
vuongkhanh3 - 0 mrjin
vuongkhanh5 - 5 sabo2412
vuongkhanh1 - 0 devil2k7
vuongkhanh1 - 0 mogghg
vuongkhanh1 - 4 lucatin
vuongkhanh10 - 1 thuyhoa
vuongkhanh5 - 0 lyduybang
vuongkhanh5 - 2 nguyenkhanhhoainam
vuongkhanh1 - 0 nguyenthithuthao
vuongkhanh1 - 2 lee16
vuongkhanh1 - 0 huyenthoai
vuongkhanh1 - 0 locnyo122
vuongkhanh1 - 0 canho
vuongkhanh5 - 14 phuongkitty
vuongkhanh1 - 0 alexhuner666
vuongkhanh0 - 1 wibunotsimpttv2k7
vuongkhanh0 - 2 mmmon
vuongkhanh0 - 2 carohcm
vuongkhanh4 - 1 nguyenhongson
vuongkhanh3 - 7 belen3
vuongkhanh0 - 5 hocgomoku
vuongkhanh0 - 1 xmen117
vuongkhanh1 - 0 phungtien
vuongkhanh3 - 0 giainghi11
vuongkhanh0 - 1 yephdith
vuongkhanh2 - 0 pnhi0301
vuongkhanh2 - 3 abcdeg
vuongkhanh0 - 4 quoccanh03
vuongkhanh4 - 2 cocuser
vuongkhanh1 - 0 virutdep
vuongkhanh0 - 1 lovekr01
vuongkhanh0 - 1 nghiacaro
vuongkhanh4 - 0 playersieucapvjp888
vuongkhanh2 - 1 truongiiiphong
vuongkhanh1 - 0 hanghai
vuongkhanh0 - 1 rongar
vuongkhanh2 - 0 vobuky12
vuongkhanh2 - 0 hoangdinhvtpt99
vuongkhanh2 - 0 xuyenchi
vuongkhanh1 - 0 nitotro
vuongkhanh10 - 0 om123456789
vuongkhanh6 - 0 quanxpnd
vuongkhanh0 - 3 muxuden2021
vuongkhanh8 - 3 serazs
vuongkhanh5 - 6 linhlucden
vuongkhanh1 - 0 trinhtranphuongtuan
vuongkhanh3 - 2 manet
vuongkhanh2 - 0 baddee
vuongkhanh0 - 2 hdmi2000